Essays about: "Tillväxtföretag"

Found 4 essays containing the word Tillväxtföretag.

 1. 1. Maintaining an organizational culture during a workforce expansion : A case study at a software product development scaleup

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Josefin Osbjer; [2021]
  Keywords : Organizational culture; organizational cultural maintenance; organizational culture development; organizational expansion; workforce expansion; scaleup; Organisationskultur; kulturbevarande; kulturutveckling; organisiell tillväxt; tillväxtföretag; tillväxt av antal anställda; scaleup;

  Abstract : Researchers have already studied organizational culture and expansions of organizations separately. However, the combination of these, how organizational expansion challenges may affect cultural aspects is rare and the niche of this study. READ MORE

 2. 2. Tillväxthinder i svenska lantbruksföretag : en studie av sex lantbruksföretag i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sebastian Olsson; Emelie Åström; [2017]
  Keywords : tillväxt; tillväxthinder; lantbruksföretag; strategi; motivation;

  Abstract : Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att ett företag utvecklas och skapar tillväxt eftersom det bidrar till förbättrad ekonomi och nya arbetstillfällen. Tillväxt kan även ses som ökad innovations- och konkurrenskraft vilket gör tillväxt till något som bör vara centralt för företagande. READ MORE

 3. 3. Tillväxt i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Maria Fridholm; Amanda Reneby; [2012]
  Keywords : tillväxt; tillväxthinder; diversifiering; lantbruk;

  Abstract : En fjärdedel av lantbruksföretagen klassas som tillväxtföretag och ingen av produktionsgrenarna växtodling, griskött, nötkött eller mjölk når sådan lönsamhet att det på lång sikt bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Den låga tillväxten kan på lång sikt innebära att alternativ sysselsättning blir intressant för många lantbruksföretag, samt att intresset att ta över vid generationsskifte minskar. READ MORE

 4. 4. Kombinering av EOQ och JIT – ett framgångsrecept? : En fallstudie av materialstyrningsmetoder och dess effekter vid ett tillväxtföretag

  University essay from Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Author : John Frii; Jesper Eklund; Daniel Agnesson; [2008]
  Keywords : EOQ; JIT; Materialstyrning;

  Abstract : Background: For many organizations, the transition from being a small business to a growing company demands great changes in the internal administration and processes. One area which often is neglected during this phase of rapid expansion is the processes for handling the planning and purchasing of components. READ MORE