Essays about: "Timber beams"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words Timber beams.

 1. 1. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Kristin Olovsson; [2020]
  Keywords : ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Abstract : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. READ MORE

 2. 2. Load Bearing Structural Elements of Glulam in Marine Environment : A literature and case study

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Abrahamsson Karin; [2020]
  Keywords : Glulam; marine environment; Limträ; marin miljö;

  Abstract : This thesis discusses the possibilities of using glued laminated timber as load bearing structural elements in structures in close vicinity of saltwater. Glued laminated timber, also referred to as glulam, is a refined timber product constructed of timber lamellae that are glued together. READ MORE

 3. 3. Stabilisation of higher wooden houses in volume building technology

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Author : Ebba Gipperth; [2020]
  Keywords : Volume building technology; Timber; Horizontal stabilisation; Shear walls; Technology and Engineering;

  Abstract : Byggnationen av bostadshus med trästomme har enligt Statistiska centralbyrån ökat med 85% efter den senast lägsta uppmätningen 2011. Statistiska centralbyrån menar också att det är bostadshus bestående av 4-8 våningar som byggs mest i Sverige idag. READ MORE

 4. 4. Study of the Bonding Properties for Timber – Glass Composite Beams : The influence of viscoelastic adhesives on the load-bearing capacity

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Author : Omid Mohammadianfar; Lambert Imanizabayo; [2018]
  Keywords : Glass-timber composite beams; long-term behavior; viscoelastic bondline; Numerical simulations finite element analysis ; Analytical solution Gamma method ;

  Abstract : The study of the influence of viscoelastic adhesives on timber-glass composite beams addresses the development of new and innovative load bearing structures. Hybrid timber-glass beams, comprising of timber flanges and a glass web, were considered. READ MORE

 5. 5. Temperature distribution and charring penetrations in timber assemblies exposed to parametric fire curves : Comparisons between tests and TASEF predictions

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : Isac Andersson; Niklas Ek; [2017]
  Keywords : TASEF; Delamination; Timber beams; Parametric fire curves; Fire tests; Charring; Eurocode; TASEF; Delaminering; Träbalkar; Parametriska brandkurvor; Brandtester; Förkolning; Eurocode;

  Abstract : Four furnace tests have been performed using two different parametric fire curves and the results are compared with computer simulations and Eurocode calculations. What differentiates the parametric fire curve from other fire curves is in particular the cooling phase, something that has proven to be hard to model for timber structures. READ MORE