Essays about: "Time space conflict"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words Time space conflict.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 2. 2. Teacher collaboration and development in practice : An ethnographic approach to language teachers’ professional development in a university and an upper secondary school in Cuba

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Author : Helen Salinas; [2020]
  Keywords : Professional development; communities of practice; expansive learning; collaboration; language teaching;

  Abstract : By learning and developing continuously in practice, many teachers are trying to improve their teaching. In order to support this process, schools promote models of professional development (PD). Previous studies point out the educational system of Cuba as especially successful in the PD of their teachers. READ MORE

 3. 3. On the Structure of Resolution Refutations Generated by Modern CDCL Solvers

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johan Lindblad; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Modern solvers for the Boolean satisfiability problem (SAT) that are based on conflict-driven clause learning (CDCL) are known to be able to solve some instances significantly more efficiently than older kinds of solvers such as ones using the Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL) algorithm. In addition to solving instances that can be satisfied, SAT solvers will implicitly generate proofs of unsatisfiability for formulae that are unsatisfiable. READ MORE

 4. 4. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE

 5. 5. Energy, Environment and Transportation : An Actor-Role Network Analysis of the World Energy Outlook 1977-2016

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Felicia Söderqvist; [2019]
  Keywords : Energy Security; Environment; Transport Sector; Energy; Policy; Actor-Network Theory; Interpretive Content Analysis; Role; Actors; Organisation of Economic Co-operation and Development OECD ; International Energy Agency IEA ; World Energy Outlook WEO ;

  Abstract : This thesis explores how energy and environmental issues have been presented in the transportation sector over time in World Energy Outlook (WEO) publications; the flagship publication of the International Energy Agency (IEA). The thesis covers WEO publications from the first publication of 1977 up to 2016 (with the exception of WEO 1982). READ MORE