Essays about: "Timing prediction"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Timing prediction.

 1. 1. Timing Predictions in Vasaloppet using Supervised Machine Learning

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Author : Karl Ekström; [2020]
  Keywords : Machine Learning; Timing prediction; Vasaloppet;

  Abstract : Timings at future controls in Vasaloppet were predicted using timings at past and current controls. Predictions were made using linear regression, deep neural networks and support vector machine regression. Timings up to the current control and age were used as input data; predicted timing at a future control was used as output data. READ MORE

 2. 2. Patient data representation for outcome prediction of congestive heart failure patients

  University essay from Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab); Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Author : Nandhini Subramanyan; Ranjani Subramanyan; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Artificial Intelligence (AI) has its roots in every field in present scenario. Healthcare is one of the sectors where AI is reaching considerable growth in recent years. READ MORE

 3. 3. Assisted Partial Timing Support Using Neural Networks

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Author : Linus Wännström; [2018]
  Keywords : neural networks; time synchronization; precision time protocol;

  Abstract : Assisted partial timing support is a method to enhance the synchronization of communication networks based on the Precision Timing Protocol. One of the main benefits of the Precision Timing Protocol is that it can utilize a method called holdover through which synchronization in communication networks can be maintained, however, holdover is easily impacted by network load which may cause it to deviate from a microsecond accuracy that is required. READ MORE

 4. 4. The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

  University essay from KTH/Förbränningsmotorteknik

  Author : Varun Venkataraman; [2018]
  Keywords : Two-stage turbocharging; modelling and simulation; GT-Power; performance; Miller cycle; heavy-duty diesel engine; Tvåstegs turboladdning; modellering och simulering; GT-Power; prestanda; Miller-cykel; lastbils dieselmotor;

  Abstract : I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av lastbilsmotorer har varit betydande, så framhäver de framtida förväntningarna vad gällerprestanda, bränsleförbrukning och emissioner behovet av snabba samt storskaliga förbättringar av dessa parametrar för att förbränningsmotorn ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och hållbar. READ MORE

 5. 5. Wind Power Forecast Accuracy in Scandinavia:Analysis of Forecast Errors Using TAPM

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Sara Jarmander; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Wind power has different characteristics compared to conventional energy sources. The main difference is that wind power fluctuates under the influence of meteorological variables. This gives rise to problems related to grid stability. READ MORE