Essays about: "Timjan Åkerholm"

Found 1 essay containing the words Timjan Åkerholm.

  1. 1. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Timjan Åkerholm; [2018]
    Keywords : korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

    Abstract : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. READ MORE