Essays about: "Tina Stark"

Found 4 essays containing the words Tina Stark.

 1. 1. The Relationship Between International Investment Arbitration and Environmental Protection: Charting the Inherent Shortcomings

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Tina Asgharian; [2020]
  Keywords : public; international; law; Law and Political Science;

  Abstract : Approximately 3000 international investment agreements (IIAs), mostly bilateral investment treaties, have been designed since the 1960’s to promote and protect foreign investment across the world. In case of a dispute, the agreements provide for investor-state dispute settlement (ISDS) in an arbitration tribunal. READ MORE

 2. 2. Machine learning for condition monitoring in hydropower plants using a neural network

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Tina Stark; [2019]
  Keywords : Machine learning; hydropower; condition monitoring; neural network; Kaplan; turbine; feedforwardnet;

  Abstract : The hydro power industry stands for new challenges due to a more fluctuating production fromwind and solar power. This requires more regulation of the production in the hydro powerstations, which increases maintenance demands. An oil leakage has not only consequencessuch as downtimes and maintenance costs, but also an environmental impact. READ MORE

 3. 3. Förnyelse av miljonprogrammets utemiljöer : två aktörers huvudsakliga tankegångar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tina Vagner; [2013]
  Keywords : bostadsgård; förnyelse; miljonprogrammet; strategier; upprustning; utemiljö;

  Abstract : Decennierna efter krigsåren bidrog en mängd faktorer såsom förbättrad ekonomi, stora årskullar och en stark migration från landsbygd till städer till att en stor efterfrågan på bostäder uppstod i Sverige. År 1965 kom ett beslut från regeringen om det så kallade miljonprogrammet, där målet var att bygga en miljon bostäder på tio år. READ MORE

 4. 4. Planning for sustainability : sustainable ideas for an urban environment

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Author : Josef Erixon; Tina Bosnjak; [2008]
  Keywords : sustainability; sustainable spatial planning; sustainable society; P.R.China; Shidao; mfs;

  Abstract : Examensarbetet har genomförts som en Minor Field Study (MFS), i Kina med fokus på hållbar fysisk planering. Begreppet hållbar utveckling är omfattande varför arbetet har begränsats att belysa fyra viktiga områden med stark koppling till fysisk planering; Energi, Transport, Vatten och Avfall. READ MORE