Essays about: "Tjänstemarknadsföring"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word Tjänstemarknadsföring.

 1. 1. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Sandra Abrahamsson; [2016]
  Keywords : Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Abstract : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. READ MORE

 2. 2. Kundnöjdhet vid jord-och skogsaffärer : fallet Areal

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Minna Norrman; [2016]
  Keywords : kundvärde; kommunikation; relationsmarknadsföring; tjänstemarknadsföring; jord-skogsfastighet; fastighetsmäklare; customer value; communication; relationship marketing; service marketing; quality; real estate agent;

  Abstract : Förståelsen för- och vikten av kundnöjdhet och affärsrelationer med sina kunder har under de senaste decennierna ökat. Begreppen tjänstemarknadsföring och relationsmarknadsföring har blivit etablerade och idag vill de flesta företag veta hur kunder upplever affärerna med dem. READ MORE

 3. 3. Choice a real estate agent

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Marija Pantelic; [2014]
  Keywords : Estate agent; Real estate mediation; criteria; choice; quality; marketing of services; seller decision; sellers behaviour; Fastighetsmäklare; fastighetsförmedling; kriterier; val; kvalitet; tjänstemarknadsföring; säljbeslutsprocess; säljbeteende;

  Abstract : Every year a hundreds of new Estate agents is examined, and new agency comes to, which increase the competition for estate agents. Property sellers have the option to choose the estate agent which they think is the best one that will best mediate their property at a flexible and a correct way. READ MORE

 4. 4. Skapandet av varaktiga kundrelationer : en studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sara Hallin; Therese Svensson; [2013]
  Keywords : försäkringsbranschen; kundbonus; kundrelationer; lojalitet; Länsförsäkringar Bergslagen; relationsmarknadsföring; tjänstemarknadsföring;

  Abstract : En växande tjänstesektor som får allt större betydelse och en ökad konkurrens om kunderna är den finansiella tjänstemarknaden. Denna förändring på den finansiella tjänstemarknaden har lett till ett skifte i synen på marknadsföring. READ MORE

 5. 5. Tjänstemarknadsföring inom fastighetsförmedling : en studie av Fastighetsbyråns förmedling av lantbruksfastigheter

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl-Adam Samuelson; [2008]
  Keywords : fastighetsmäklare; förmedling; lantbruk; skog; tjänstemarknadsföring;

  Abstract : Services, no matter if they are established on the market or not, are often problematic since they are difficult to define for the customer. An example of such services is an real estate agent offers his or her service when it comes to all types of real estate. READ MORE