Essays about: "Tobias Bengtsson"

Found 5 essays containing the words Tobias Bengtsson.

 1. 1. Frostskadors effekt på granens (Picea abies (L.) H. karst) volymutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : David Bengtsson; Tobias Holdo; [2018]
  Keywords : frostlänta marker; volymförlust; hyggesåldersförsöket; anpassad skötsel; skärm;

  Abstract : Kandidatarbetet har behandlat frostskadors effekt på volymutvecklingen hos gran (Picea abies (L.) H. Karst), fram till 20 år efter planteringstillfället. De frostskador som undersöktes var de som drabbade plantorna under de tre första åren efter anläggning. READ MORE

 2. 2. Equity valuation and the incorporation of investment risk: insights from sell-side analysts

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Tobias Bengtsson; Daniel Nylund; [2018]
  Keywords : Investment risk; Sell-side equity analysts; Equity Valuation; Analyst behavior;

  Abstract : This thesis explores how sell-side equity analysts incorporate investment risk into their valuations and analyses of common stocks. Interviews have been conducted with 20 Swedish analysts from 13 different institutions with the intention of gaining a deeper understanding of their behavior and thought processes. READ MORE

 3. 3. Comparison between proactive block replacement with no inventory and separate reactive replacement with inventory

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Tobias Bengtsson; [2017]
  Keywords : Block replacement; separate replacement; inventory; no inventory;

  Abstract : To become a successful company today all costs, must be kept to a minimum. To make sure they are companies need to try new methods and policies to get closer to an optimum production. One of the things that need attention is the inventory of spare parts and the replacement of the same. READ MORE

 4. 4. Citizen Perception of Private Security Guards in Malmö

  University essay from Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Author : Tobias Bengtsson; [2015]
  Keywords : Private Security; Security Gurads; Citizen Perception of Security Guards; Citizen Trust in Security Guards; Citizen Satisfaction with Security Guards; Malmö;

  Abstract : Trots en markant ökning av vaktpersonal i privat regi under de senaste decennierna finns det inte mycket empirisk forskning om allmänhetens uppfattning av väktare. I detta arbete undersöks malmöbornas tillit till och tillfredställelse med väktare och syftet med studien är att får en inblick i allmänhetens inställning till vaktpersonal. READ MORE

 5. 5. Combining Solar Energy and UPS Systems

  University essay from KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik; KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Author : Tobias Bengtsson; Håkan Hult; [2014]
  Keywords : Solar Energy; Solar Power System; Uninterupptible Power Supply; UPS; Microgrid;

  Abstract : Solar Power and Uninterruptible Power Supply (UPS) are two technologies that are growing rapidly. The demand for solar energy is mainly driven by the trend towards cheaper solar cells, making it economically profitable for a larger range of applications. READ MORE