Essays about: "Tobias Hamilton"

Found 1 essay containing the words Tobias Hamilton.

  1. 1. Mångfald i svenska styrelser- en utvärdering av debatten

    University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Author : Tobias Hamilton; Fredrik Tenne; [2007]
    Keywords : Ägarstyrning; Heterogenitet; Svenska styrelser;

    Abstract : SammandragDet finns många olika åsikter i debatten kring vilken sammansättning svenska styrelser bör ha. Den förre vänsterpartiledaren Gudrun Schyman tillsammans med frilandsjournalisten Mia Odebas förespråkar att svenska styrelser bör företrädas av lika många män som kvinnor. READ MORE