Essays about: "Tobias Persson"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words Tobias Persson.

 1. 1. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Tobias Persson; [2020]
  Keywords : Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Abstract : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. READ MORE

 2. 2. Motor control under strong vibrations

  University essay from Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Author : Tobias Persson; Andreas Fredlund; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Wind Tunnel Effects on Truck Aerodynamica and Soiling

  University essay from KTH/Mekanik

  Author : Tobias Persson; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. En skolgård – yta och aktivitet : en observationsstudie på Hägerstensåsens skolas skolgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tobias Pravitz; Helena Persson Lanner; [2016]
  Keywords : landskapsarkitektur; aktivitet; skolgård; barn;

  Abstract : I skolan är rasten ett sätt att bryta den styrda, obligatoriska verksamhet som försiggår inne i klassrummen. Barnen, som i vår studie är mellan nio och tolv år, får då möjlighet att fritt bestämma vad de ska göra under en begränsad tid, inom ett begränsat område. READ MORE

 5. 5. The challenge of finding correct measurements for mitigation of greenhouse gas emissions: A frame-critical analysis of the Kyoto protocol

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Tobias Persson; [2014]
  Keywords : frame-criticism; framing; production-based; consumption-based; Kyoto protocol; Law and Political Science;

  Abstract : The Kyoto protocol was the first tangible approach to prevent increasing amounts of greenhouse gases in the atmosphere. In order to attain this objective, the parties of the protocol decided to put restrictions on anthropogenic emissions caused by production in developed countries. READ MORE