Essays about: "Tobias Persson"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words Tobias Persson.

 1. 1. Segregation & territorial stigma : A case study of Botkyrka Municipality, Stockholm

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Tobias Persson; [2021]
  Keywords : Segregation; Political discourse; Violence; Suburbs; Media; Botkyrka; Case study; Challenges; Stigmatising; Exemplifying; Criminal gangs; Car burnings; Shootings.;

  Abstract : Segregation is increasing in Sweden, and the political discourse about violence in Swedish suburbs has intensified dramatically throughout the last years. Segregated areas are often described as dangerous areas with a lot of insecurities. In this paper, I´m going to present a case study of Botkyrka municipality which is in south Stockholm. READ MORE

 2. 2. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Tobias Persson; [2020]
  Keywords : Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Abstract : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. READ MORE

 3. 3. Motor control under strong vibrations

  University essay from Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Author : Tobias Persson; Andreas Fredlund; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Wind Tunnel Effects on Truck Aerodynamica and Soiling

  University essay from KTH/Mekanik

  Author : Tobias Persson; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. En skolgård – yta och aktivitet : en observationsstudie på Hägerstensåsens skolas skolgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tobias Pravitz; Helena Persson Lanner; [2016]
  Keywords : landskapsarkitektur; aktivitet; skolgård; barn;

  Abstract : I skolan är rasten ett sätt att bryta den styrda, obligatoriska verksamhet som försiggår inne i klassrummen. Barnen, som i vår studie är mellan nio och tolv år, får då möjlighet att fritt bestämma vad de ska göra under en begränsad tid, inom ett begränsat område. READ MORE