Essays about: "Tolerance"

Showing result 1 - 5 of 394 essays containing the word Tolerance.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 2. 2. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 3. 3. Agrivoltaic system : A possible synergy between agriculture and solar energy

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Charline Ninon Lolita Dos Santos; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The development of photovoltaic energy requires a lot of land. To maximize the land use, agrivoltaic systems that combine an agricultural and an electrical production on the same land unit are developed. READ MORE

 4. 4. Peruvian Trainee Teachers as Mestizas. Pedagogies of Tolerance and Respect Towards Gay and Lesbian People

  University essay from Lunds universitet/Graduate School

  Author : Magrith Mena Portocarrero; [2020]
  Keywords : Tolerance; Respect; Standpoint theory; Gay; Lesbian; Engaged pedagogy; Mestiza consciousness; Nos otras; Gender binary discourse; Border crossing; Social Sciences;

  Abstract : Given the polarized political context in Peru that was provoked by the inclusion of LGTBIQ+ identities in the official school curriculum, this study analyzes the meanings that students of pedagogy in Lima ascribe to tolerance and respect towards gay and lesbian people, and how these meanings inform their pedagogical practices. Based on two focus groups and eight individual interviews grounded in standpoint theory, this study engages in a dialogue with the work of Wendy Brown regarding tolerance. READ MORE

 5. 5. FILAMENT EXTRUSION USING RECYCLED MATERIALS : Experimental investigations on recycled Polylactic Acid (PLA) materials

  University essay from Högskolan i Halmstad/Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

  Author : Dennis Johnson; [2020]
  Keywords : 3D printing FDM ; Filament Extrusion; Recycled PLA.;

  Abstract : 3D printing or additive manufacturing is a process of building threedimensional solid object from a digital file. In additive processes, an object is formed by laying down successive layers of material until the object is created. The most commonly used materials for 3D printing are PLA (Polylactic Acid) and Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). READ MORE