Essays about: "Tommy Carlsson"

Found 2 essays containing the words Tommy Carlsson.

 1. 1. Vaselin som kontroll vid försök med 1 % väteperoxidkräm i färska hudsår på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tommy Carlsson; [2011]
  Keywords : Vaselin; Vaseline; Sårläkning; Wound healing; Häst; Horse;

  Abstract : Wounds on horses are common and sometimes difficult to treat. The wounds are often big and could be discovered too late for primary sutures, which have to be applied within 8 hours from time of accident, before bacteria has been able to infiltrate the surrounding tissue. READ MORE

 2. 2. Icke- farmakologiska behandlingsmetoder för kvinnor med primär dysmenorré : Evidensbaserad omvårdnad

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Tommy Carlsson; Klara Naji; [2010]
  Keywords : Complementary therapies; Literature review; Nursing; Primary dysmenorrhea; Self care;

  Abstract : Bakgrund: Primär dysmenorré, svår menstruationssmärta utan sjukdomsrelaterad bakomliggande orsak, är det vanligaste gynekologiska besväret för unga kvinnor. Idag fokuseras behandlingen av menstruationssmärta på läkemedel. Det har dock visats att kvinnor även använder sig av ickefarmakologiska metoder för att lindra sin smärta. READ MORE