Essays about: "Tornedalen"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word Tornedalen.

 1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE

 2. 2. “Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!” : en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Olivia Forssén; Emma Stridsman; [2022]
  Keywords : skogshistoria; kocka; kvinnor i skogsbruk; Norrland; Norrbotten; Tornedalen; Västernorrland; Jämtland;

  Abstract : During the 1930’s, it was common for female forestry cooks to start cook and clean in the remote logging cabins. The forestry cooks improved the standard for the forest workers when they cooked healthy food and cleaned. READ MORE

 3. 3. Glacial lakes in the Torneträsk region, northern Sweden, are key to understanding regional deglaciation patterns and dynamics

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Karlijn Ploeg; [2022]
  Keywords : deglaciation; glacial geomorphology; LiDAR; glacial lakes; Torneträsk;

  Abstract : The prospect of sea level rise due to melting ice sheets affirms the urgency of gaining knowledge on ice sheet dynamics during deglaciation. The Fennoscandian Ice Sheet serves as an analogue, whose retreat can be reconstructed from the geomorphological record. READ MORE

 4. 4. VAHVISTAA : to maintain, to strengthen

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Ellinor Lopez Hannu; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : In Tornedalen the culture - stories, language and music, is carried by the elder people. The knowledge coming from hundred years of life in Tornedalen was learned through a transfer of experiences from one generation to the next. READ MORE

 5. 5. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jakob Rehult; [2019]
  Keywords : rotskott; högstubbe; knäckesjuka;

  Abstract : Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) often affects young Scots pine (Pinus sylvestris) plants and causes quality and growth reductions. The attacks have negative economic consequences in commercial forestry. The alternate host for Pine twisting rust is Aspen (Populus tremula). READ MORE