Essays about: "Trä"

Showing result 1 - 5 of 155 essays containing the word Trä.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Keywords : timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Abstract : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. READ MORE

 2. 2. Proposal and Evaluation of a Database Data Model Decision Method

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sabina Hauzenberger; Emil Lindholm Brandt; [2020]
  Keywords : Database; data model; Analytical Hierarchy Process; decision method; Databas; datamodell; Analytical Hierarchy Process; beslutsmodell;

  Abstract : A common problem when choosing a data model for a database is that there are many aspects to take into consideration–making the decision difficult and time-consuming. Therefore this work aims to create a decision method that enhances the decision by making it more suitable for the use-case at hand as well as making it quicker. READ MORE

 3. 3. What's Next in Sustainable Acoustic Materials?

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Klas Hellqvist; Anna Andersson; [2020]
  Keywords : Sustainability; Acoustics; Materials; Sound Absorption; Technology and Engineering;

  Abstract : As industries have begun to rethink the way they design, make and dispose of products for the purpose of sustainable development, manufacturers of acoustic products have been slow off the mark. The majority of acoustic products are still made of primarily virgin material made from petrochemical resources, which have a significant impact on the environment. READ MORE

 4. 4. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Milton; [2020]
  Keywords : skogsprodukter; skogsråvaror; smältbarhet; grovfoder; idisslare; mjölkkor; mjölkavkastning; förbehandling; processteknik;

  Abstract : Träd innehåller cellulosa och hemicellulosa, vilket idisslare kan bryta ned och utvinna energi ifrån. Skogsprodukter/skogsråvaror så som träflis, spån, bark och pappersmassa har därför god potential till att fungera som grovfoder för idisslare. READ MORE

 5. 5. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Viktor Holfve; [2020]
  Keywords : cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Abstract : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. READ MORE