Essays about: "Träbalkar"

Found 3 essays containing the word Träbalkar.

 1. 1. Temperature distribution and charring penetrations in timber assemblies exposed to parametric fire curves : Comparisons between tests and TASEF predictions

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : Isac Andersson; Niklas Ek; [2017]
  Keywords : TASEF; Delamination; Timber beams; Parametric fire curves; Fire tests; Charring; Eurocode; TASEF; Delaminering; Träbalkar; Parametriska brandkurvor; Brandtester; Förkolning; Eurocode;

  Abstract : Four furnace tests have been performed using two different parametric fire curves and the results are compared with computer simulations and Eurocode calculations. What differentiates the parametric fire curve from other fire curves is in particular the cooling phase, something that has proven to be hard to model for timber structures. READ MORE

 2. 2. Model calibration of a wooden building block

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Author : Ali Abdul Jabbar Karim; Johan Lessner; Mehrdad Moridnejad; [2013]
  Keywords : Wood; Dynamical behaviour; Finite element model; light weight assembly; Experimental modal analysis; Wooden;

  Abstract : Constructing multi floor buildings by light weight material have increased recently. There are many advantages of using light weight material, such as wood, for the environment. However, one of the deficiencies of lightweight material is the acoustic performance. READ MORE

 3. 3. Timber compression strength perpendicular to the grain - testing of glulam beams with and without reinforcement

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Author : Daniel Ed; Fredrik Hasselqvist; [2011]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : I och med övergången från den svenska konstruktionsnormen, BKR, till den nya europeiska normen, Eurocode, har både karaktäristiska värden och tillvägagångssättet för beräkning av träts hållfasthet förändrats. Trä som konstruktionsmaterial är även specifikt påverkat, då ett nytt klassificeringssytem har införts i samband med övergången till Euorocode. READ MORE