Essays about: "Transparent papper"

Found 2 essays containing the words Transparent papper.

 1. 1. Transparent paper: Evaluation of chemical modification routes to achieve self-fibrillating fibres

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Paulina Sandberg Birgersson; [2020]
  Keywords : Transparent paper; nanopaper; nanocellulose; chemical modification of cellulose; cellulose nanofibrils CNF ; Transparent papper; nanopaper; nanocellulosa; kemisk modifiering av cellulosa; cellulosa nanofibriller CNF ; nanopapper;

  Abstract : Transparenta papper tillverkade av cellulosa nanofibriller (CNF), visar stor potential att kunna ersätta petroleumbaserade plaster inom många användningsområden, till exempel för mat- och varuförpackningar. CNF, även känt som nanocellulosa, kombinerar viktiga cellulosaegenskaper, med unika egenskaper hos nanomaterial. READ MORE

 2. 2. Produktionsuppföljning inom slaktkaninsproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Vega Axelsson; [2017]
  Keywords : slaktkanin; produktionsuppföljning; kaninproduktion; kaninkött; nyckeltal; slaktkaninsproduktion;

  Abstract : Efterfrågan på kaninkött växer och i takt med det växer även gårdarna som producerar kaninkött. När djurantalet ökar är det viktigt att ha en god kontroll på sina djur både ur avels- och produktionssynpunkt. READ MORE