Essays about: "Transportkostnader"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the word Transportkostnader.

 1. 1. Circular Economy : Reuse of packaging

  University essay from KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Author : Ferhat Türk; Roman Zandi; [2019]
  Keywords : Circular economy; sustainability; reusing; packaging economical calculations; Cirkulär ekonomi; hållbarhet; återanvändning; emballage kostnadskalkyl;

  Abstract : This study is about finding methods for reusing of packaging from Elekta's product "Leksell Gamma Knife ICON" with Circular Economy as the focus. There is no process for this today. READ MORE

 2. 2. Considerations for a Service that enables Sharing Ride Experiences to and from the Airport

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Laura Becedas Segerström; [2019]
  Keywords : Sharing economy; Shared mobility; Transportation; Research through Design; ;

  Abstract : Although shared mobility services provide benefits such as minimizing congestion as well as pollution and costs of transportation, barriers such as trust and convenience are blocking these services from reaching a broader audience. In this paper, considerations for a new service that aims to bring together familiar strangers to share rides to and from the airport is presented using a Research through Design approach. READ MORE

 3. 3. A method of finding HCT roundwood corridors for reduction of GHG emissions and hauling costs in Sweden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Christian Höök; [2019]
  Keywords : High Capacity Transport; corridors;

  Abstract : In Sweden, 71.6 million tonnes(t) of forest biomass were during 2016 transported by truck, corresponding to approximately 15 % of all national goods truck transport. READ MORE

 4. 4. Analysis and optimization of the board distribution to central and northern Europe at Fiskeby Board AB

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Alexander Persson; Joel Roos; [2018]
  Keywords : Logistik; programmering; distribution; ruttplanering; optimering;

  Abstract : Hur företag distribuerar produkter till sina kunder har en betydande roll för kostnaderna relaterade till distributionen men också för den servicegrad som företaget erbjuder sina kunder. Att hela tiden förändra distributionen efter de förutsättningar som ges är en nyckel för att hålla kostnaderna nere och servicegraden uppe. READ MORE

 5. 5. Optimeringsmodell för sågverksindustrins logistikval vid export : en fallstudie av SCA Rundviks export till USA

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Annika Luther; [2018]
  Keywords : hamnar; linjärprogrammering; marknader; sjötransport; virke;

  Abstract : Sverige är ett exportberoende land. Den hårda konkurrensen som råder globalt gör att företag ständigt behöver sträva mot att minimera kostnader och öka sin konkurrenskraft. Sågverksindustrin har betydligt större transportkostnader i relation till slutproduktens värde än många andra branscher. READ MORE