Essays about: "Tree planting"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the words Tree planting.

 1. 1. The Price of a Green Consciousness : Social impacts of carbon forestry projects

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Jasmine Brown; [2021]
  Keywords : Climate compensation; Sustainable development; Tree planting; Uganda; Mozambique;

  Abstract : Scholars and civil society organizations have over the last decade referred to large-scale carbon sequestration TPPs as "carbon colonialism" (Carmody and Taylor, 2016) as well as a "development by dispossession" dressed in new clothing behind words such as climate change mitigation and development (Kröger, 2012). Concerns have been raised that the trade-offs from the implementation of industrial tree plantations (ITPs) may result in conflicting effects on countries' overall development (The Oakland Institute, 2019; Osborne, 2015; Nel & Hill, 2013). READ MORE

 2. 2. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 3. 3. The meaning of tree planting : a symbolic interactionist understanding of the behaviour of tree planting in the Byron Shire

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Zia Flook; [2020]
  Keywords : Tree planting; reforestation; participation; pro-environmental behaviour; symbolic interactionism; meaning; Byron Bay;

  Abstract : As we enter a changed climate the understanding of what motivates and sustains participation in pro-environmental behaviours has never been more important. Planting trees to reforest vast areas of the world has the potential for numerous ecological and human benefits. READ MORE

 4. 4. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 5. 5. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Magnusson; [2020]
  Keywords : främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Abstract : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. READ MORE