Essays about: "Triticum aestivum"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words Triticum aestivum.

 1. 1. Skillnader i vårvetekärnors utseende : betydelse av sort, miljö och gödsling

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : John Pålsson; Magnus Hammargren; [2021]
  Keywords : kärnstorlek; kärnform; kärnvolym; rundhet; Cgrain Value; vårvete; lantsorter; evolutionära sorter; Triticum aestivum;

  Abstract : Intresset för lantsorter är något som ökar för att de är odlingssäkra i system med små insatser, förväntas klara framtida klimatförändringar med ökad risk för torka bra, samt för att de har goda bakningsegenskaper. Lantbrukare som odlar lantsorter upplever att de är småkorniga jämfört med moderna sorter och att kärnorna är rundare än hos moderna vårvetesorter. READ MORE

 2. 2. Spatiotemporal responses of wheat and pea roots to fluctuations in soil physical conditions

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Sjulgård; [2020]
  Keywords : rhizobox; time-lapse imaging; growth rate; diameter;

  Abstract : Penetration resistance and the oxygen level vary in the soil, and a root will face fluctuations in these physical properties during development. The aim of this study was to understand how pea (Pisum sativum L.) and wheat (Triticum aestivum L. READ MORE

 3. 3. Långsiktiga effekter av växtföljd på avkastningen av vårsådd stråsäd

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Mina Sattar Panahi; [2020]
  Keywords : Avena sativa; havre; Hordeum vulgare; korn; långliggande försök; monokultur; stråsäd; Triticum aestivum; vete; växtföljd;

  Abstract : En varierad växtföljd är en vanlig tillämpad strategi för att öka grödornas avkastning och effektiviteten i resursutnyttjande. Motsatsen till detta kallas att odla i monokultur. Odlingsförsök har visat att stråsäd odlad i monokultur producerar lägre avkastning jämfört med när den odlas i en varierad växtföljd. READ MORE

 4. 4. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Matilda Söderqvist; [2019]
  Keywords : Sus scrofa; wild boar; wildlife damage; agricultural damage; crop damage; preventive actions; fencing; protective hunting; directed feeding;

  Abstract : The population of wild boar (Sus scrofa) is increasing dramatically in Sweden and all over Europe and cause an extensive amount of damage in agricultural landscapes. The economic losses for farmers due to damages are leading to intense conflicts between different stakeholders, particularly hunters and farmers. READ MORE

 5. 5. No effect of manganese coating or seed content : a study on germination and seedling establishment in Swedish winter wheat

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kerstin Wahlquist; [2019]
  Keywords : triticum aestivum; micronutrient; deficiency; seed treatment; plant development; seedling growth;

  Abstract : Manganese (Mn) is a micronutrient where a great range and low concentrations have been recorded in winter wheat seeds in a Swedish survey called the Swedish environmental monitoring program on arable soils. A deficiency of Mn is common in cereals and may occur early in the season if the plant availability of Mn is low in the soil. READ MORE