Essays about: "Tro"

Showing result 1 - 5 of 108 essays containing the word Tro.

 1. 1. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE

 2. 2. Swedish Belief and Swedish Tradition : The Role of Religion in Sweden Democrat Nationalism

  University essay from Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Author : Tomas Stenbäck; [2020]
  Keywords : Nation; Nationalism; Radical nationalism; Populism; Populist radical right; PRR; Right-wing populism; Politics; Legitimization; Legitimation; Belief; Tradition; Culture; Religion; Christianity; Church; Evangelical-Lutheranism; Lutheranism; Lutheran; The Church of Sweden; People; The people; Peoples; Folk; The folk; Swedes; Swedish; Swedishness; Sweden; Identity; Identification; Purity; Cultural purity; Neo-racism; New racism; Culture racism; Cultural racism; Political strategy; The Sweden Democrats; Nation; Nationalism; Radikalnationalism; Radikal nationalism; Populism; Högerpopulism; Politik; Legitimering; Tro; Tradition; Kultur; Religion; Kristendom; Kyrkan; Evangelisk- Luthersk; Luthersk; Lutherdom; Svenska kyrkan; Folk; Folket; Svenskar; Svensk; Svenskhet; Sverige; Identitet; Identifikation; Renhet; Kulturell renhet; Nyrasism; Ny rasism; Kulturrasism; Kulturell rasism; Politisk strategi; Sverigedemokraterna;

  Abstract : In the context of Western, European, Nordic, and Swedish radical nationalism, this study is an analysis of the various ways the political party the Sweden Democrats talks about religion; primarily about Swedish Evangelical-Lutheran Christianity and the Church of Sweden.   The study investigates the party expressions on religion and nationalism, using theoretical models of interpretation, constructed for this specific purpose, out of hermeneutic methodology. READ MORE

 3. 3. The value perception gap between customers and sellers : A case study on aftersales services within maritime industry

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Pontus Öström; Emil Fröyset; [2020]
  Keywords : Serive; Customer value; Value proposition; Customer perspective; Maritime industry; Service; Kundvärde; Värdeerbjudanden; Kundperspektiv; Maritim industri;

  Abstract : Increased competition and lower margins on products cause many traditional manufacturing companies to resort to services to increase revenues and differentiate themselves from competitors. A challenge manufacturing companies and their sellers face within this change lie within understanding what their customers value in the contexts of service and how to convey these values into superior value propositions. READ MORE

 4. 4. The Life and Times of Butehamun : Tomb Raider for the High Priest of Amun

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : George Wood; [2020]
  Keywords : Butehamun; Deir el-Medina; Thebes; Egypt; Egyptology; mummies; reburial; caches; Valley of the Kings; biography; Butehamon; Deir el-Medinah; Thebe; Egypten; Egyptologi; mumier; Kungarnas dal; biografi;

  Abstract : This is a biography of the scribe Butehamun. A member of a well-known family who had long lived in the village of Deir el-Medina working on the tombs in the Valley of Kings, Butehamun’s coming of age saw invasion and civil war in Thebes, and the end to the making of new tombs in the Valley, as the New Kingdom came to an end. READ MORE

 5. 5. Varumärkesbyggande säljstöd för virkesköpare i skogsbranschen : en fallstudie om Martinsons Skogshandbok

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Julia Algotsson; [2020]
  Keywords : försäljning; försäljningsstöd; marknadsföring; premium-differentiering; varumärke; varumärkesbyggnad; varumärkesidentitet; virkesköpare; branding; brand building; business-to-business; business-to-business sales support; forest industry; sales; sales management; sales support;

  Abstract : I takt mot ett fossilfritt samhälle blickar allt fler mot den förnybara skogsråvaran. Skogsindustrin går på högvarv och konkurrensen hårdnar. Aldrig förr har marknadsföring varit så aktuellt, och till den hör teorin om försäljning. READ MORE