Essays about: "Trust and Co-operation"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words Trust and Co-operation.

 1. 1. Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens generationstillhörighet

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anna Henckel; [2017]
  Keywords : trygghet; generation; skoglig kompetens; kundanpassning; kommunikation; lojalitet;

  Abstract : Konkurrensen om skogsägarna och deras virke är bland de skogliga aktörerna stor. Ett effektivt sätt att möta konkurrens från andra aktörer är genom att vara en förtroendefull samarbetspartner i de affärsrelationer företaget ingår, detta eftersom lojaliteten till den andra parten i affärsrelationen är beroende av förtroendet för denna. READ MORE

 2. 2. Functional Safety in Co-operative Driving using Systems-Theoretic Process Analysis

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Joakim Oscarsson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Kooperativ körning är fenomenet av uppkopplade väg fordon som utbyter information för att uppnå säkrare och mer effektiva trafiksituationer. Det är en invecklad kontext som ger nya synvinklar på området funktionell säkerhet. READ MORE

 3. 3. Challenges of Service Interchange in a cross cloud SOA Environment

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Author : Heiko Großkopf; [2015]
  Keywords : Service Oriented Computing SOC ; SOA; Web services; Semantic web services; Service Interchange; Service Interoperability; Dynamic Binding; SOA Security; Trust;

  Abstract : This Master’s Thesis examines and documents challenges related to the flexible interchange of web services within a cross-cloud Service Oriented Computing scenario (SOC).Starting with a theoretical approach, hypotheses are defined and processed to create testing scenarios for a practical examination. READ MORE

 4. 4. E-Grocery in Digital Age : ICA MAXI in Gävle

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Peiying Kuang; Mahmood Ali; [2014]
  Keywords : Home delivery; Store based picking; Product and Service quality; Time saving and Convenience; Web page layout; Trust; Store image.;

  Abstract : Aim: The purpose of this study is to identify factors that can attract customers to buy online and help the grocers to improve their online grocery services to retain and obtain customers. Design/Methodology/Approach: A qualitative method was used, based on triangulation methodology including observation and interviews of manager and employees. READ MORE

 5. 5. Nordic electricity hedging : A comparison with other commodity market structures

  University essay from KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik; KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Author : Ville Nurmos; Mattias Andersson; [2013]
  Keywords : Nordic electricity; steel billet; lean hogs; crude oil; hedging; future markets; commodities; market structure;

  Abstract : This master thesis investigates and answers three fundamental questions regarding structural changes of a future market. This has been done by analysing and comparing three commodity markets with the Nordic electricity market. Examined commodity markets are LME steel billet, CME lean hogs and WTI & Brent crude oil. READ MORE