Essays about: "Trust"

Showing result 1 - 5 of 1829 essays containing the word Trust.

 1. 1. Using Conservation Conflict Transformation as a Framework to Address Social Conflict Over Wildlife in a Swedish County

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Juliana Theresa Bennett; [2020-02-18]
  Keywords : Sweden; Västra Götalands län; Large Carnivore Management; Human-Wildlife Conflicts; Conservation Conflict Transformation;

  Abstract : In Europe, and throughout the world, the return and preservation of large carnivores isescalating tensions between stakeholder groups, as well as between local actors andauthorities. While wolf conservation efforts have generally been accepted across Swedishauthorities, nature organizations, and the public, there are others who argue that thepreservation of wolves is threatening local values and traditions. READ MORE

 2. 2. The effect of ICT on trading companies in Sweden. A case study of four trading companies

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Axel Lindergren; Johanna Norrman; [2020-02-13]
  Keywords : Trading Companies; Information and Communication Technologies; Disintermediation; Transaction Costs; International Business;

  Abstract : Over the years there has been an increasing amount of literature regarding the effect of information and communication technologies (ICT) on trade. These technologies cause disruption in the way that companies do business by increasing the amount of information available. READ MORE

 3. 3. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 4. 4. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Bibi Estev; [2020]
  Keywords : Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Abstract : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. READ MORE

 5. 5. The United States’ Enemy Image against North Korea during the Presidency of Donald J. Trump : Decision-Making at the Elite-Level

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Author : Felicia Schillström; [2020]
  Keywords : Denuclearization; Donald Trump; Enemy Image; Kim Jong-Un; North Korea; Political Agenda; USA; Kärnvapennedrustning; Donald Trump; Fiendebild; Kim Jong-Un; Nordkorea; Politisk Agenda; USA;

  Abstract : The United States' enemy image of North Korea has been on its political agenda since the Korean war. Weapons of mass destruction has, since the Cold War, shown the complexity it brings on conflictual interests and decision-makers persuading efforts. READ MORE