Essays about: "Two-Factor Theory"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words Two-Factor Theory.

 1. 1. Robotic Powered Satisfaction? A Quantitative Study on The Impact of Robotization on Job Satisfaction

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Guillermo Berrojo Romeyro Mascarenhas; Alaa Tish; Aymen Safi; [2022]
  Keywords : Robotization; Robots; Job Satisfaction; Herzberg Two-Factor Theory; Employee Retention.;

  Abstract : Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS.   Department: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Guillermo Berrojo Romeyro Mascarenhas (2001/06/14), Alaa Tish (1994/01/10), Aymen Safi (2000/03/27). READ MORE

 2. 2. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Charlotte Hansson; Jonatan Ståtenhag; [2021]
  Keywords : Herzbergs motivationsfaktorer; personalomsättning; lantbrukspersonal; behålla anställda; anställningslängd; Herzberg s motivational factors; staff turnover; agricultural staff; retaining employees; length of employment;

  Abstract : Att hitta väl anpassad personal kan för många gårdar vara en utmaning. Tillgången på kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för fungerande lantbruksföretag då en hög omsättning av personal riskerar att bli kostsamt och kan hämma utvecklingspotentialen för företaget. READ MORE

 3. 3. “Grönmattning” på konsumentmarknader : en fallstudie av hur konsumenters attityder och köpbeteenden påverkas av marknadsföring med miljö- och hållbarhetsbudskap

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Nicole Chidiac; Malin Olsson; [2021]
  Keywords : greenwashing; grönmattning; reklamtrötthet; grön marknadsföring; hållbar marknadskommunikation; Herzbergs tvåfaktorsteori;

  Abstract : I en alltmer digitaliserad värld, med en ökad användning av grön marknadsföring via sociala plattform, har detta i samband med en växande oro för klimatförändringarna lett till en större medvetenhet och ett ökat intresse för miljövänliga produkter bland konsumenter. I och med detta uppmärksammas ett nytt framväxande fenomen av reklamtrötthet för reklam med miljö– och klimatanspråk, även benämnt som “grönmattning”. READ MORE

 4. 4. Management Control and Motivation in Management Consulting

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Markus Lundström; Samuel Ögren Brunsberg; [2020]
  Keywords : Agile; Mechanistic Management Control; Management consulting; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Motivation Crowding Theory; Two-Factor Theory; Management Control;

  Abstract : Purpose: The purpose of this paper is to study the interplay between agile and mechanistic management control and the motivation of the employees affected by them, and thereby contribute to the understanding of how management control interplays with motivation. Research question: How does agile and mechanistic management control interplay with employees’ motivation in the management consulting profession? Methodology: Qualitative research with Semi-structured interviews. READ MORE

 5. 5. Cash is King in Plastic Recycling - An Experimental Study on How Monetary Incentives Impact Individual Motivation for Plastic Recycling

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Lucas Otterling; Kristoffer Östlin; [2020]
  Keywords : Individual Motivation; Monetary Incentives; Recycling; Plastic Waste; Waste Management;

  Abstract : This study aims to research, through an experimental study, how monetary incentives impact individual motivation for household plastic recycling. Sweden has one of the world's highest rates of plastic waste recycling. READ MORE