Essays about: "Tyra Tornberg"

Found 1 essay containing the words Tyra Tornberg.

  1. 1. Mäklarens syn på flerbostadshus i trä : en jämförelse av mäklarroller

    University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

    Author : Alice Sjölund; Tyra Tornberg; [2021]
    Keywords : fastighetsmäklare; kommunikation; konstruktionsmaterial; real estate agent; relationsmarknadsföring; service dominant logic; varumärkes-territorium; brand territory; communication; construction material; relationship marketing; service dominant logic;

    Abstract : Sverige har en väl utvecklad tradition att bygga småhus i trä och mycket resurser till detta. Trots det så är andelen flerbostadshus i trä på marknaden låg. Tidigare studier visar att konsumenterna inte har så stor kunskap om dessa bostäder i trä. READ MORE