Essays about: "U-Pb datering av zirkoner"

Found 2 essays containing the words U-Pb datering av zirkoner.

 1. 1. Single-Grain Zircon U-Pb Dating and Magnetic Susceptibility of Polish Loess to Determine Late Quaternary Dust Provenance and Paleoclimate

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Alexandra Engström Johansson; [2018]
  Keywords : dust provenance; Polish loess; paleoclimate; single-grain zircon U-Pb dating; magnetic susceptibility; härkomstområden för atmosfäriskt stoft; polsk lössjord; paleoklimat; U-Pb datering av zirkoner; magnetisk susceptibilitet;

  Abstract : Windblown mineral dust has accumulated into thick loess layers across the European continent. Loess deposits are valuable paleoclimatic archives as they record climate change on centennial- to glacialinterglacial timescales. READ MORE

 2. 2. Internal structures in detrital zircons from Hamrånge: a study of cathodoluminescence and back-scattered electron images

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Karolina Bjärnborg; [2008]
  Keywords : zircons; internal structures; BSE; CL; Hamrånge; zirkoner; inre strukturer; zonering; metamiktisering; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Syftet med denna studie var att extrahera och undersöka de inre strukturerna hos zirkoner från skifferprover insamlade i Hamrångeområdet, norr om Gävle,. Fyra prover från tre olika lokaler valdes ut för undersökningen. Studierna genomfördes med optiskt mikroskop samt svepelektronmikroskop, där back-scatter och katodluminescens användes. READ MORE