Essays about: "UDS"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the word UDS.

 1. 1. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Keywords : kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Abstract : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. READ MORE

 2. 2. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
  Keywords : Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

  Abstract : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). READ MORE

 3. 3. Utvärdering av jämviktsdialys för analys av fritt T4 hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nina Akiliina Pyykkönen; [2019]
  Keywords : Fritt T4; hypotyreoidism; jämviktsdialys; totalt T4;

  Abstract : Hypotyreoidism är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna som drabbar hundar. Studier har visat att 0,2 – 0,8 % av hundpopulationen drabbas av sjukdomen. Då tyroideahormonerna har en inverkan på flera av kroppens organsystem gör det att symtomen är många och varierade. READ MORE

 4. 4. Klinisk hantering av dystoki och kejsarsnitt hos tik : en deskriptiv studie vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik hösten 2018

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Palmér; [2019]
  Keywords : dystoki; kejsarsnitt; hund; apgar; neonatal viabilitet;

  Abstract : För cirka 2–16 % av dräktiga tikar uppstår dystoki, hos 60 % av dessa krävs kirurgiska åtgärder i form av kejsarsnitt. I den här studien beskrivs systematiskt hanteringen av dystokier som leder till kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhusets (UDS) Smådjursklinik. Under perioden sept-nov 2018 utfördes sex akuta kejsarsnitt vid UDS. READ MORE

 5. 5. Förekomst av bakterier vid odling av spontankastad katturin från kattlådor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Annika Lundh; [2019]
  Keywords : katt; katturin; spontankastad urin; urinodlin; urinvägsinfektion; subklinisk bakteriuri;

  Abstract : Kliniska sjukdomstecken från urinvägarna är en vanlig anledning till att kattägare söker veterinärvård. Tidigare ansågs urinblåsan normalt vara fri från bakterier. READ MORE