Essays about: "UDS"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the word UDS.

 1. 1. Behandling av immunmedierad hemolytisk anemi hos hund : en retrospektiv journalstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Johansson; [2018]
  Keywords : IMAH; AIHA; IHA; immunmedierad; hemolytisk; anemi; autoimmun hemolytisk anemi; hund; behandling;

  Abstract : Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en av de vanligaste immunmedierade sjukdomarna och en vanlig orsak till anemi hos hund. IMHA karaktäriseras av en ökad destruktion av röda blodkroppar som ett resultat av immunglobulinbindning till glukoproteiner på cellytan. READ MORE

 2. 2. Användning och nytta med analys av tromboelastografi (TEG) hos sjuka hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Klara Huitfeldt; [2018]
  Keywords : tromboelastografi; TEG; hemostas; koagulation; hyperkoagulabilitet; hypokoagulabilitet;

  Abstract : Background: Hemostasis is a complex system involving both cells and soluble factors in plasma. Disruption of this system may lead to either an increased risk of bleeding or an increased risk of thrombosis. The traditional hemostasis test is focused on analyzing a specific part of this system, such as coagulation factors. READ MORE

 3. 3. Samband mellan kolik och äggurskiljning från parasiterna Cyathostominae, Strongylus vulgaris och Anoplocephala perfoliata : en fall-kontrollstudie vid UDS

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Philippa Lundahl; [2018]
  Keywords : Cyathostominae; Strongylus vulgari; Anoplocephala perfoliata; träckprov; McMaste; EPG; Odling; PCR; obduktione; ELISA; avmaskning;

  Abstract : De vanligaste parasiterna hos häst är Cyathostominae, Strongylus vulgaris och Anoplocephala perfoliata. Syftet med den här studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan äggurskiljning av dessa parasiter och kolik. Studien är utförd vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, UDS och 238 hästar ingick i studien. READ MORE

 4. 4. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp. i djursjukhusmiljö med fokus på smådjursklinik

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Louice Ekesbo; [2018]
  Keywords : Stafylokocker; miljö; smådjur; meticillinresistens;

  Abstract : Staphylococci are common and important bacteria within veterinary medicine. Two of the most important species are Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius. READ MORE

 5. 5. Antibiotikaanvändning vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Larsson; [2018]
  Keywords : Pyometra; livmoderinflammation; hund; antibiotika; retrospektiv;

  Abstract : Pyometra is defined as a bacterial uterine infection with accumulation of pus in the lumen. The disease affects middle-aged to older non-spayed female dogs. Pyometra is a serious disease which can lead to life-threatening complications such as peritonitis and sepsis. READ MORE