Essays about: "Ulf Johansson"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words Ulf Johansson.

 1. 1. CHARACTERIZATION OF THE GLYCEROL REDOX METABOLISM OF THE L. REUTERI STRAIN DSM 17938

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Ulf Johansson; [2018]
  Keywords : 3-HPA; Lactobacillus reuteri DSM 17938; redox metabolism; reuterin; SD4;

  Abstract : Lactobacillus reuteri är en heterofermentativ bakterie som växer bra på flera olika kolkällor och har studerats flitigt på grund av dess probiotiska effekt. L. reuteri föreslås också för industriell användning, baserat på de intressanta produkterna som bildas vid fermentering. READ MORE

 2. 2. A Consumer Study of Chinese Smartphones Influences of Purchase Intention in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Natalia Lopez; Tianyao Zhang; [2017]
  Keywords : International Marketing; Consumer Behavior; Purchase Intention; Brand Familiarity; Product Quality; Country of Origin; Huawei; Chinese smartphones; marketing strategy.; Social Sciences;

  Abstract : Title: A Consumer Study of Chinese Smartphones: Influences of Purchase Intention in Sweden Seminar Date: May 31st 2017 Course: BUSN39 Business Administration: Global Marketing Authors: Natalia Lopez Casco and Tianyao Zhang Supervisor: Ulf Johansson Key Words: International Marketing; Consumer Behavior; Purchase Intention; Brand Familiarity; Product Quality; Country of Origin; Huawei; Chinese smartphones; marketing strategy. Purpose: The purpose of this research was to explore the elements that influence purchase intention of Chinese smartphones in Sweden. READ MORE

 3. 3. Effect on retail store image of a new format development: An explorative study of store image customers' associations in a pick-up point format setting.

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Irene Grimani; Alfredo Privitello; [2016]
  Keywords : Store image; store image attributes; store image dimensions; traditional format; pick-up point; format development; IKEA; home furnishing retailer; multi-channel; omni-channel; video-elicitation; Business and Economics;

  Abstract : Title: Effect on retail store image of a new format development: An explorative study of store image customers' associations in a pick-up point format setting Seminar Date: 30th May 2016 Course: BUSN39 Business Administration: Global Marketing Authors: Irene Grimani & Alfredo Privitello Supervisor: Ulf Johansson Key Words: Store image; format development; pick-up point; traditional format; store image dimensions; store image attributes; IKEA; home furnishing retailer; multi-channel; omni-channel; video-elicitation Purpose: The purpose of this research was to explore the effects on store image of a new format development. Specifically, the researchers investigated the new pick-up point format recently introduced in the homefurnishing sector. READ MORE

 4. 4. Olika röjningsprograms effekter på kvalitets och diameterutveckling i Bokskog

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Hampus Plantman; [2015]
  Keywords : röjning; Fagus sylvatica; kvalitet; volymutveckling; bokskog; pre-commercial thinning; European beech; quality development; volume production; stand development;

  Abstract : Boken är Sveriges näst viktigaste ädellövträd och ett utpräglat sekundärt trädslag som trivs bäst i sluttningar med god bonitet. För att uppnå en god virkesproduktion med en tillfredställande kvalitet har boken relativt höga ståndortskrav. Av boktimmer görs det huvudsakligen fanér, möbler och finsnickerier. READ MORE

 5. 5. Stream channelization effects on fish abundance and species composition

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska högskolan

  Author : Ulf Johansson; [2013]
  Keywords : Channelization; Rheophilic species; nemoboreal streams; Nordic multi-mesh Stream Survey Net; lotic; relative abundance; fish community; limnophilic;

  Abstract : Streams are important habitats, providing shelter and feeding opportunities for a wide range of organisms. The species depending on running waters includes a wide array of fish species, using these waters for their whole or parts of their lifecycle. Streams are also the subject of different anthropogenic impact, e.g. READ MORE