Essays about: "Ulla Carlsson"

Found 1 essay containing the words Ulla Carlsson.

  1. 1. A general interface for computer control in real time

    University essay from Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

    Author : Ulla Carlsson; [2005]
    Keywords : Realtidssystem; Inverterad pendel;

    Abstract : .... READ MORE