Essays about: "Ulrich"

Showing result 1 - 5 of 76 essays containing the word Ulrich.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. Methodology for Real Time Simulations of Autonomous Utility Vehicles

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Johan Borgström; [2020]
  Keywords : Real Time Simulations; HiL simulations; Autonomous Utility Vehicles;

  Abstract : This master thesis is a part of a research project where Luleå University of Technology (LTU) collaborates with University of Oulu, SINTEF Narvik and Oulu University of Applied Sciences. The goal with the research project is to develop a Nordic platform for development of autonomous, environmental friendly and energy efficient heavy vehicles in the forest, harbor and mining industry. READ MORE

 3. 3. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 4. 4. Optimization of sprue design for advanced investment casting through FEA analysis

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Kanthee Prathan; [2020]
  Keywords : Design; FEM; FEA; Investment casting; Sprue design;

  Abstract : Investment casting is a complex manufacturing method with many challenges that must be solved before components of the right quality can be produced. TPC is a company that utilizes investment casting to produce a variety of products, lately the company has higher ambition in wanting to cast higher technical demanding component like heat resistant gas turbine blades. READ MORE

 5. 5. Electronic Control Unit for Automatic Control of Torque Vectoring

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : John Huzell; Johan Göransson; [2020]
  Keywords : torque vectoring; electronic control unit; automatic control; yaw moment; CAN; PCB; Formula Student; Technology and Engineering;

  Abstract : Torque vectoring for automobiles is used to increase cornering speeds and improve road safety by manipulating the car's wheel-speeds. One method of torque vectoring for a rear-wheel-drive Formula Student race car is using a dual-clutch to slip the inner wheel thus create a yaw moment during cornering. READ MORE