Essays about: "Ulrika Johansson"

Found 5 essays containing the words Ulrika Johansson.

 1. 1. Being Green and Global - : A qualitative study of sustainable Swedish fashion companies and their environmental work connected to internationalization

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Sabel; Ulrika Johansson; [2016]
  Keywords : Fashion Industry; Environmental Sustainability; Internationalization; Strategic Decisions; Timing for Internationalization; International Market Selection; Market Entry; International Business;

  Abstract : To the best of our knowledge, this is the first study addressing the theoretical gap regarding environmental sustainability and strategic decision making of internationalization, with focus on the choices of when, where and how. This is achieved by evaluating how Swedish sustainable fashion companies connect environmental sustainability and internationalization. READ MORE

 2. 2. Idén som arv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ulrika Johansson; [2014]
  Keywords : kulturarv; levande kulturlandskap; idéarv; förvaltning; Södra Ölands odlingslandskap; Björnlandets nationalpark; Ekskogen på Visingsö;

  Abstract : Det vi väljer att bevara som ett kulturarv baseras på samhällets värderingar och ideal. Kulturarv är ett val och även när det kommer till själva förvaltningen finns flera olika vägar att välja på. READ MORE

 3. 3. Instagram Marketing : When brands want to reach Generation Y with their communication

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Author : Ulrika Johansson; Frida Eklöf Wallsbeck; [2014]
  Keywords : Branding; Marketing Communication; Social Media; Instagram and Generation Y.;

  Abstract : TitleInstagram marketing- When brands want to reach Generation Y with their communication AuthorsFrida Eklöf Wallsbeck and Ulrika JohanssonSupervisorThomas HelgessonLevelBachelor thesis in marketing (15 ECTS). Spring 2014KeywordsBranding, Marketing communication, Social media, Instagram and Generation Y. READ MORE

 4. 4. Towards a biocentric attitude in environmental education

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Author : Ulrika Johansson; [2012]
  Keywords : Environmental attitudes; biocentrism; anthropocentrism; sustainable development;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate young people’s environmental attitudes in India. The study had a special focus on the factor of exposure to nature and nature degradation in environmental attitudes formation. Attitudes are of a great importance in education. READ MORE

 5. 5. Effektivt, hållbart och mångfunktionellt längs väg : ett arbete om utformning av vägars närområde

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Ulrika Johansson; [2011]
  Keywords : Mångfunktionell; hållbar; Vägens närområde; vegetation längs väg; vägkanter; vägutformning; vägplanering;

  Abstract : Av tradition prioriteras trafiksäkerheten vid gestaltningen av vägens grönytor, men ytorna kan fylla fler funktioner än så. De perspektiv som det här arbetet belyser är trafiksäkerhet, skötsel, förhindrande av föroreningar, ekologi, trafikantupplevelse och estetik, rekreation och rörelse längs vägen samt produktion. READ MORE