Essays about: "Unga vuxna"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the words Unga vuxna.

 1. 1. Tygelspänningens påverkan på hästens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Tabitha Aeria-Nordgren; Victoria Berg; [2021]
  Keywords : tygelspänning; häst; inlärning; beteenden; rein tension meter;

  Abstract : Denna studie fördjupar sig i tygelspänning och hur denna påverkar hästens beteende samt vilka oönskade beteenden som uppkommer i samband med träning. Andra studier har visat att orsaken till oönskade beteenden kan bero på olika typer av bett, ryttarens kunskap samt vilka metoder som används för att träna hästen. READ MORE

 2. 2. Inventering av sjukdomsförekomst hos snöleoparder (Panthera uncia) i europeiska djurparker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Desirée Lindholm; [2021]
  Keywords : snöleopard; Panthera uncia; zoo; MOC;

  Abstract : Snöleoparden är utrotningshotad och hålls i djurparker bland annat till förmån för artens bevarande. Inom populationen förekommer olika typer av sjukdomar som påverkar överlevnad och välfärd hos de individer som drabbas. READ MORE

 3. 3. Experiences of eating microwaved frozen vegetables among young adults : A focus group interview with an intervention

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Gabriella Jansson; [2021]
  Keywords : frozen foods; vegetable; adult; perception; focus group; djupfrysta livsmedel; grönsaker; vuxna; uppfattningar; fokusgrupper;

  Abstract : Background: In Sweden and Europe adults fail to reach the recommendations for fruit and vegetable intake. Additionally in Sweden, young adults have the worst overall diets. Frozen vegetables have shown to take less time to cook, are less expensive and might be healthier than fresh vegetables. READ MORE

 4. 4. Andningsfrekvens vid vila och sömn hos unga friska hundar i hemmiljö : en prospektiv enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Joachim Erici; [2021]
  Keywords : normal andningsfrekvens; hemmiljö; valpar; unghundar; AFS; AFV;

  Abstract : Andningsfrekvens är en viktig vitalvariabel som rutinmässigt används i det veterinära arbetet. För att undvika påverkan på andningsfrekvensen från omgivningsfaktorer och för att potentiellt, tidigare upptäcka samt bättre monitorera sjukdom över tid, har ett flertal studier på senare tid utförts på hund rörande andningsfrekvens vid sömn (AFS) och vid vila (AFV) i hemmiljö. READ MORE

 5. 5. Experiences of viewing fitspiration, its body ideal perception and exercise behaviour in young adult exercisers: A qualitative study

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Fatma Sahid; Sepideh Soheili; [2021]
  Keywords : Social media; fitspiration; fitspiration’s body ideal; social comparison; exercise behaviour; body image; social media; fitspiration; fitspiration body ideal; social comparison; exercise behaviour; body image; Sociala media. fitspiration; fitspirations kroppsideal; social jämförelse; tränings beteende; kroppsuppfattning;

  Abstract : The purpose of the present study was to gain knowledge and understanding on fitspiration, itsbody ideal perception and exercise behaviour in a sample of young adults who are exercisers, daily social media usersand also fitspiration followers. To that end, semi-structured interviews were carried out to gather information from eight young adult exercisers (M = 22. READ MORE