Essays about: "Upplands skärgård"

Found 1 essay containing the words Upplands skärgård.

  1. 1. Gräsö - en skärgård i uppror : känslor inför ett marint naturreservat

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Elin Hermansson; [2012]
    Keywords : Marint naturreservat; Upplands skärgård; Gräsö; Roslagen; Tillit; Oro;

    Abstract : Gräsö är en ö utanför Upplandskusten i norra Roslagen. Här har länsstyrelsen i Uppsalalän fattat beslut om att göra ett marint naturreservat utanför öns östkust, för att bland annat bevara de grunda havsvikarna. Detta väcker starka känslor och upplevelser hos de fastboende på ön. READ MORE