Essays about: "Urban Eriksson"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words Urban Eriksson.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Keywords : värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Abstract : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. READ MORE

 2. 2. Climate Change Adaptation in Vulnerable Cities : A Case Study of Adaptive Capacity and Adaptation in the City of Buenos Aires

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of this paper is to contribute to the understanding of climate change adaptation policies in vulnerable cities, where the susceptibility to climate change related hazards is of immediate concern. By applying a qualitative text analysis method on the Buenos Aires Climate Change Action Plan, the focus of which is on the formulation of the specific courses of action, goals and targets of the policy programme, the paper aims to investigate how the city of Buenos Aires is addressing present vulnerabilities, as well as strategising for the future impacts of climate change. READ MORE

 3. 3. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Eriksson; [2019]
  Keywords : gestaltning; park; natur; vattenmiljö; stråk; Örbyhus; vistelse;

  Abstract : Tegelsmoraån går rakt igenom Örbyhus alldeles intill järnvägsstationen. Runt ån finns ett årum som idag genomkorsars av en gångväg. Eftersom årummet ligger bredvid järnvägsstationen är det många som använder det för att ta sig till arbetet eller skolan. READ MORE

 4. 4. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 5. 5. Maxillary Sinusitis in Medieval Scania- Prevalence of sinusitis in three osteological materials.

  University essay from Lunds universitet/Historisk osteologi

  Author : Cecilia Eriksson; [2019]
  Keywords : Osteology; Maxillary sinusitis; Medieval; Scania; History and Archaeology;

  Abstract : The objective of this thesis was to contribute to the limited research that has been carried out concerning maxillary sinusitis in medieval Scania. The aspiration was to do an inclusive comparative osteological analysis of three skeletal materials and investigate whether there is a difference in prevalence among rural and urban individuals as well as between sex, age and if an aeitology was visible. READ MORE