Essays about: "Urban Eriksson"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words Urban Eriksson.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Keywords : värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Abstract : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. READ MORE

 2. 2. Climate Change Adaptation in Vulnerable Cities : A Case Study of Adaptive Capacity and Adaptation in the City of Buenos Aires

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of this paper is to contribute to the understanding of climate change adaptation policies in vulnerable cities, where the susceptibility to climate change related hazards is of immediate concern. By applying a qualitative text analysis method on the Buenos Aires Climate Change Action Plan, the focus of which is on the formulation of the specific courses of action, goals and targets of the policy programme, the paper aims to investigate how the city of Buenos Aires is addressing present vulnerabilities, as well as strategising for the future impacts of climate change. READ MORE

 3. 3. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 4. 4. Planning from visions: An investigation of the future of Gamlestaden

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Cecilia Eriksson; [2018-08-09]
  Keywords : Urban visions; Gamlestaden; development; spatial implications; place;

  Abstract : This study concerns the vision regarding construction in Gamlestaden. During the last century the urban district Gamlestaden in Gothenburg, Sweden, has been regarded as a node for the industry that came to define the city. However, the area is now facing large-scale construction, shifting the focus from industry to metropolitan. READ MORE

 5. 5. Nudging: Within the Context of Place Marketing

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Anna Eriksson; Jesper Tränck; [2018]
  Keywords : Nudging; Behaviour; Place Marketing; Place Branding; City Marketing; Urban Planning; Place Development; Nudging; Beteende; Platsmarknadsföring; Stadsplanering; Platsutveckling;

  Abstract : Sergels torg in Stockholm, Sweden, and the surrounding areas have possibly negative associations in the minds of individuals. To then influence and change a negative mindset related to a place can be a difficult task for real estate managers. READ MORE