Essays about: "Urban Infrastructure"

Showing result 1 - 5 of 517 essays containing the words Urban Infrastructure.

 1. 1. Energy Demand and Charging Infrastructure for Electrified Urban Public Transports

  University essay from Linköpings universitet/Fordonssystem

  Author : Mathias Hagman; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Reconnecting Gävle’s Delta : a post-industrial urban transformation project for Sweden’s coastal landscape

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rachel Murray; [2023]
  Keywords : resilience; blue-green infrastructure; nature-based solutions; flooding; brownfield development; post-industrial urban development; landscape architecture; urban planning; climate adaptation; water-sensitive urban design; urban ecology;

  Abstract : This speculative design-led research project addresses the challenges of transforming dilapidated post-industrial brownfield sites into thriving, sustainable, resilient urban neighbourhoods. Tasked with allocating urban growth, municipality planning departments increasingly look towards underused but centrally located industrial sites for future development. READ MORE

 3. 3. Exploring commoning as a tool for social integration: Re-use of abandoned buildings and plots for the creation of commons in the Greek context

  University essay from

  Author : Christina Saxoni; [2022-08-29T07:58:17Z 2022-08-29T07:58:17Z 2022 2020]
  Keywords : housing as commons; social integration; newcomers;

  Abstract : Since 2011, Europe has experienced an unprecedented influx of people fleeing countries facing political turmoil. Refugees in Greece have been admitted to state run camps, segregated and excluded from social life and have been denied their basic human rights. READ MORE

 4. 4. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Albin Larsson; [2022]
  Keywords : Learning from Las Vegas; The Strip; Nolli; Figur-mark-karta; ceremoniellt utrymme; externhandel; Boländerna;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att nå en större förståelse kring Venturis, Scott Browns och Izenours kartläggning av Las Vegas, i boken Learning from Las Vegas, och vad deras kartläggningsmetod kan berätta om Uppsala-stadsdelen Boländerna. Uppsatsen utforskar specifikt kartan Nollis Las Vegas som teoretisk metod. READ MORE

 5. 5. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Munib Mehović; [2022]
  Keywords : flooding; strategies; urban planning; sea level rises; Varberg;

  Abstract : I takt med att miljöförändringar blir ett alltmer påtagligt problem för människan, riskerar urbana områden vid kusten att bli känsligare för extremväder och inte minst för översvämningar. Städer som löper risk för att drabbas av översvämningar måste utveckla strategier för att motverka skador på infrastrukturer och säkerställa allmänhetens trygghet. READ MORE