Essays about: "Urban development and planning"

Showing result 1 - 5 of 1234 essays containing the words Urban development and planning.

 1. 1. Reducing the environmental impact of new neighbourhoods during early planning stages using life cycle analysis (LCA) : Towards effective decision support tools for settlements projects

  University essay from KTH/Byggvetenskap

  Author : Pierrick Francois Gervasi; [2022]
  Keywords : district LCA; residential neighbourhood; EPD; Urban Print; urban; modelling; normalization; weighing; planet boundaries.;

  Abstract : Since the first warnings on the limits of planet Earth, 50 years ago, policies havenot been sufficient and fast enough to create a more sustainable world, which is todayillustrated by climate change, an increase in resource scarcity, and tremendousbiodiversity loss. Cities have been playing an important role in those environmentalconsequences, today accounting for 60% of greenhouse gases. READ MORE

 2. 2. Urban Uncertainties

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Josephine Harold; [2022]
  Keywords : Urban development; threshold; Stockholm; continuity; zine; urban planning; city; biodiversity; contamination; appropriation; re-use; alteration; Bergs Hamn; Bergs gård; Nacka; up-cycling; cistern;

  Abstract : Throughout the last decades the linear urban development in Stockholm can be retraced to the idea of supply and demand, society’s view on the elimination of risk, while increasingly detaching from natural processes. This thesis offers a critical evaluation of the socio-economic situation of space production, while trying to argue for a new semantic recodification of urban organisational processes while reconnecting to a socio-biodiverse narrative. READ MORE

 3. 3. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 4. 4. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Shaswar; [2022]
  Keywords : konflikt; upplevelse; aktörer; rennäring; turism; samer; fjäll;

  Abstract : Konflikter i markanvändning är vanligt förekommande och i landskapsarkitektens roll ingår det i allt högre utsträckning att hantera konflikter som uppstår i landskap. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka olika aktörers upplevelse av samma landskap, för att på så sätt skapa en förståelse av konflikter i landskapet. READ MORE

 5. 5. Out of the square? : Exploring the task of urban public space.A case: Studies of St: Johannesplan & Konsthallstorget

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Anna van Amersfoort; [2022]
  Keywords : Urban planning; urban square; temporary use; urban life; city planning; public spaces; phenomenology; design; urban development; Malmö;

  Abstract : In 2008, Malmö stad, together with Svenska kyrkan,announced an invited competition for designing S:tJohannesplan and Konsthallstorget in Malmö (Malmö Stad 2008). With its central location in the city andvarious options for activities, the area has become a major attraction point. READ MORE