Essays about: "Urban development"

Showing result 1 - 5 of 2762 essays containing the words Urban development.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Peter Olsson; [2020-06-23]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. Implementing Inland Waterway Transportation as a mode for Construction Logistics in Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Dimitrios Zacharopoulos; Badreddine El Rharbi; [2020-06-22]
  Keywords : inland waterway transportation; sustainable transportation; modal shift; construction logistics; urban transport;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 3. 3. Recycling Barge in Gothenburg – a sustainability analysis

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Agneta Andersson; Alicia Björkman; [2020-06-17]
  Keywords : recycling; barge; sustainability; Gothenburg; urban logistics; waste logistics;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 4. 4. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 5. 5. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE