Essays about: "Urban visibility"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the words Urban visibility.

 1. 1. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Keywords : Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Abstract : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. READ MORE

 2. 2. Gender Equal Cities - An empirical analysis of Vienna and Bratislava

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Laura Fritz; [2021]
  Keywords : Gender; Vienna; Bratislava; Gender Equal City; Social Sciences;

  Abstract : This thesis set out to examine the level of gender equality in the urban landscapes of Vienna and Bratislava based on the urban experiences on the women living in the cities. Vienna and Bratislava are part of the Vienna-Bratislava metropolitan area, which exhibits not only a close proximity (60km) but also a close economic cooperation. READ MORE

 3. 3. The New Skyline of Berlin : A 3D GIS shadow and visibility analysis at the Alexanderplatz

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Author : Mario Paß; [2021]
  Keywords : Sun Shadow Frequency; Urban visibility; 3D City Model; Skyline; Berlin;

  Abstract : The capital of Germany Berlin will undergo a change in its skyline in the next few years.Due to a new housing policy that allows the construction of higher buildings, Berlinwill soon have several skyscrapers over 130 m high directly at Alexanderplatz as wellas next the Berlin landmark, the Berlin TV Tower. READ MORE

 4. 4. Dagvatten som resurs för kulturella ekosystemtjänster i staden : en undersökning av två multifunktionella dagvattenprojekt i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellica Eriksson; [2021]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; multifunktionell dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; blågrön infrastruktur; öppen dagvattenhantering; dagvattendamm; dagvattenpark;

  Abstract : Multifunktionell dagvattenhantering anses vara ett av samtidens svar på den översvämningsproblematik som uppstått i städer till följd av klimatförändringarna. Öppna dagvattenlösningar kan beroende på sin utformning leverera, förutom reglerande ekosystemtjänster, även kulturella sådana som exempelvis rekreation och estetiska upplevelser. READ MORE

 5. 5. Light, visibility and perceived safety: a case study on how light levels and light distribution are related to women’s perceived safety in  the urban environment  of Stockholm city

  University essay from KTH/Ljusdesign

  Author : Victória Loureiro Cardoso; [2021]
  Keywords : Visibility; Light distribution; Light level; Perceived safety; Urban spaces; City and gender.;

  Abstract : This thesis investigates the relationship between light, visibility and women’s perceived safety through a case study. Specifically, it investigates visibility related to light levels and light distribution at four bus stops in urban areas of Stockholm, Sweden. The methodology is divided into Literature review and Case study. READ MORE