Essays about: "Utbo"

Found 5 essays containing the word Utbo.

 1. 1. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Sandra Abrahamsson; [2016]
  Keywords : Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Abstract : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. READ MORE

 2. 2. Affärsrådgivning till privatskogsägare : en marknadsundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johan Sundby; [2013]
  Keywords : affärsrådgivning; marknadsundersökning; privatskogsägare; åbo; utbo; business consultation; nipfs; market survey; living on property; living in a city;

  Abstract : Det privata skogsbrukandet i Sverige sker inom allt större brukningsenheter. Med större brukningsenheter förändras också skogsägarnas tjänstebehov då självverksamheten i skogen minskar samtidigt som den demografiska förändringen med en allt större andel storstadsboende skogsägare förutspås öka. READ MORE

 3. 3. Mellanskog medlemmars och medarbetares inställning till SMS och e-post : en fallstudie

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Mattias Morberg; [2007]
  Keywords : skogsägare; kommunikation; marknadsföring; enkät; trådlösa media;

  Abstract : Communication, information and marketing are three of the main prerequisites for companies that want to increase their turnover. The everyday work for a Forest Manager within the forest owners' association Mellanskog consists to a large part of interpersonal communication, either by close vicinity contact or by phone calls. READ MORE

 4. 4. Större skogsägares val och förutsättningar : självverksamhet, skogskonsult eller skogsägarförening?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mats Du Rietz; Johan Ekman; [2005]
  Keywords : kooperation; skogsägarkooperation; skogsägare; skogskonsult; Södra Skogsägarna; Skogssällskapet; skogsskötsel; kontraktsteori; transaktionskostnadsteori; agentteori;

  Abstract : Det finns förmodligen lika många åsikter om hur skog skall skötas som det finns skogsägare i Sverige. Skogsadministration, som omfattar planering, inspektion, entreprenadkontraktering och virkesförsäljning, kan av skogsägaren skötas på en rad olika sätt. READ MORE

 5. 5. Vilka mål och behov har olika typer av skogsägare kring sitt skogsägande?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Gunnarsson; Claes Mårtenson; [2004]
  Keywords : skogsägande;

  Abstract : The NIPF (Non Industrial Private Forest) owners in Sweden have very differentiated goals and needs with their forest. They have different backgrounds and some of them live at their forest estate while other live in an urban environment, and some are economically dependent on their forest estate while others are not. READ MORE