Essays about: "Utbrändhet"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Utbrändhet.

 1. 1. Systems mapping ofwork-stress mental health inStockholm to inform policydecision making

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Rohan Wadhwa; [2019]
  Keywords : work stress; mental health; systems mapping; mental health policy; Stockholm; arbetsstress; mental hälsa; systemkartläggning; psykisk hälsopolicy; Stockholm;

  Abstract : Mental disorders are now the most common disorders for sick leave benefit and the second most common for long periods of sick leave. They are also the most common reason for receiving disability pensions. READ MORE

 2. 2. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Mollbrink; [2018]
  Keywords : etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Abstract : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. READ MORE

 3. 3. Massive stress or sustainable entertainment – Perceived sensory dimensions to combat stress and to enhance the sustainable city. A case study of Massive Entertainment.

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Andreas Johansson; [2018]
  Keywords : Perceived sensory dimensions; stress; green roof; nature content; Massive Entertainment; sustainable urban development; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : More and more people around the world are feeling stressed, and the consequences have become a global burden. At the same time, cities are growing both spatially and from within, creating competition for land which sometimes comes at the cost to our access to nature. READ MORE

 4. 4. Grönytor och tätortsnära skogs påverkan på ohälsa i tätorter

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Patric Bennysson; [2017]
  Keywords : hälsa; välmående; natur; miljö; effekt;

  Abstract : Antalet individer som drabbas av sjukfall har ökat i genomsnitt med 10 % per år från 2010-2016 i Sverige och psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomsdiagnosen. Den psykiska ohälsan har från 2010 till 2016 ökat från 31 % till 45 % av alla pågående sjukfall. READ MORE

 5. 5. Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lorentina Jonsson; [2017]
  Keywords : rehabiliterande trädgård; restorativ miljö; rehabiliterande designprinciper; gestaltningsförslag; landskapsarkitektur; mental återhämtning; stress; utbrändhet;

  Abstract : Stressen och prestationskraven från dagens samhälle har en negativ påverkan för folkhälsan idag. Människor drabbas allt mer av utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar. Det har visat sig att det finns ett positivt samband mellan städer med få grönområden och befolkningens sämre mående. READ MORE