Essays about: "Utfodring"

Showing result 1 - 5 of 358 essays containing the word Utfodring.

 1. 1. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Moa Lindell; [2023]
  Keywords : färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Abstract : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. READ MORE

 2. 2. Hägnutnyttjande av besoarantilop (Antilope cervicapra) och gyllene taki (Budorcas taxicolor bedfordi) i Furuviksparken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mikaela Hernblom; [2023]
  Keywords : besoarantilop; gyllene taki; hägnutnyttjande; sociala interaktioner; aktivitetsmönster; utfodring; djurpark;

  Abstract : The golden takin (Budorcas taxicolor bedfordi) comes from the Qinling Mountains in central China and is used to rocky environments and occasionally cool temperatures. The blackbuck (Antilope cervicapra) can be found in India and Nepal where they like to graze on short grass in open fields. READ MORE

 3. 3. Evaluation of liver and fur copper concentrations in dairy cows : in relation to dietary intake of copper and molybdenum

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Hansen; [2023]
  Keywords : copper; copper status; dairy cow; fur; liver; molybdenum; ruminant;

  Abstract : Koppar (Cu) har en avgörande roll i flera viktiga metaboliska funktioner och är en essentiell mineral för idisslare. Kopparbrist kan resultera i ett flertal problem som påverkar djurets hälsa och produktion, men även överutfodring av Cu kan resultera i allvarliga kliniska symptom på grund av ackumulering av Cu i levern. READ MORE

 4. 4. Dairy cow copper status in molybdenum rich areas : focus on copper excretion in faeces, urine and milk

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Lisa Stensson; [2023]
  Keywords : dairy cow; ruminant; copper; molybdenum; antagonist; excretion;

  Abstract : Koppar (Cu) är ett essentiellt spårämne med flertalet funktioner hos idisslare men både över- och underutfodring kan ha negativa effekter på djurets hälsa och produktion. Utöver det interagerar Cu med andra mineraler i våmmen vilket minskar tillgängligheten av Cu i tunntarmen. READ MORE

 5. 5. Husdjurens roll för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Amanda Algotson; [2023]
  Keywords : Agenda 2030; globala hållbarhetsmålen; husdjur; djurvälfärd; nötkreatur; gris; fjäderfä; akvakultur;

  Abstract : År 2015 beslöt FN om 17 hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030. De finns för att världen ska bli fri från hunger och fattigdom, för att samhället ska bli mer jämställt och för att skydda miljön. READ MORE