Essays about: "Utvecklingspsykologi"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word Utvecklingspsykologi.

 1. 1. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på! : om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Radinger; [2018]
  Keywords : genus; tonåringar; kön; normer; rumsanvändning; gestaltning; stadsplanering;

  Abstract : Arbetet söker svar på hur 12-16 åringars rumsanvändning i offentliga rum påverkas av könsroller utifrån konstruktivismens perspektiv på könet som en konstruktion av miljön vi lever i. Syftet med arbetet är att skapa underlag för fortsatt forskning kring genusmedveten planering och gestaltning av landskapsrummet. READ MORE

 2. 2. Barns informella lärande i utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Ingemansson; [2016]
  Keywords : lärande; utveckling; barn; lek; utemiljöer; natur; landskapsarkitektur; sensoriskt; informellt;

  Abstract : Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: *På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? *Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. READ MORE

 3. 3. The relation between Executive Functions and Emotion Regulation in Preschool Children

  University essay from Stockholms universitet/Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

  Author : Ingela Clausén Gull; [2016]
  Keywords : executive functions; emotion regulation; preschool; inhibition; working memory; cognitive flexibility; PsPATHS;

  Abstract : Executive Functions (EF) and Emotion Regulation (ER) are essential for children´s ability to regulate and control thoughts, behavior and emotions but the developmental relations between them are unclear. The present study was performed within the project PsPATHS with the purpose to investigate the relation between EF and ER. READ MORE

 4. 4. Long-Term Memory in Infancy. Electrophysiological and Behavioral Measures of Declarative Memory in 14-Month-Olds.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Kristina Magnusson; Emilia Thorup; [2009]
  Keywords : Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; ASQ; Nc; MacArthur CDI; infant; declarative memory; ERP; deferred imitation; neuropsykologi; neurofysiologi; Psychology; Psykologi; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Abstract : This paper presents a pilot study investigating the development of declarative memory in infancy, by creating a stimulus material appropriate for recording Event-Related Potentials (ERPs) during memory encoding. The material was designed to establish associations between pictures, and a negative component with a fronto-central distribution (Nc) was studied as a reflection of learning. READ MORE

 5. 5. Yoga and Identity in Everyday Life: studying the meaning creation of nine yoga practitioners.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Anna Cöster; [2008]
  Keywords : Yoga; Identity; Phenomenology; Intercultural Psychology; Developmental Psychology; Psychology; Psykologi; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Social Sciences;

  Abstract : Ämnet för denna uppsats är yogapraktiserandets eventuella inflytande på liv och identitet hos nio svenska yogautövare. Yoga är här en österländsk praxis tolkad i och utifrån västerländska kulturramar i en svensk kontext. Att belysa en kultur i ett sådant möte mellan kulturer, kan framhäva kunskap om den andra. READ MORE