Essays about: "Värdebaserad Prissättning"

Found 3 essays containing the words Värdebaserad Prissättning.

 1. 1. Implementation of a Value-Based Pricing Model for a Customised Metal Recycling Solution

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Melika Abedi; Elin Thun; [2020]
  Keywords : Stainless Steel Industry; Metal Recovery; Sustainability; Material Reuse; Circular Economy; Customer Value; Pricing Management; Pricing Models; Value-Based Pricing; Rostfria Stålindustrin; Metallåtervinning; Hållbarhet; Materialåteranvändning; Cirkulär Ekonomi; Kundvärde; Prishantering; Prissättningsmodeller; Värdebaserad Prissättning;

  Abstract : As the stainless steel industry continues to grow, so does the environmental impacts generated by the various production processes. Such impacts not only affect the environment but pose great health concerns for humans and other living things. Therefore, it is necessary for all stakeholders to continuously improve their sustainability work. READ MORE

 2. 2. Barriers of Value-Based Pricing in Manufacturing Companies

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Mandy Ho; Siwa Alipour; [2020]
  Keywords : value-based pricing; pricing; manufacturing companies; value-based selling; customer-perceived value; service dominant logic; service; barriers; value; värdebaserad prissättning; prissättningsstrategi; tillverkningsföretag; tjänster; värdebaserad försäljning; hinder; barriär; värde;

  Abstract : Manufacturing companies are increasingly serving customers through valuebased offers by adding and integrating more services in their businesses. Although, manufacturers mainly still use cost-based pricing, many are reconsidering their pricing strategies to capture a fair share of the value they create through value-based offers. READ MORE

 3. 3. Development of innovative functional pet food products - a compilation of relevant knowledge for industry actors

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Lovisa Bengtsson; Gunnel Bildt; Julia Skäremo; [2015]
  Keywords : functional foods; innovation; pet food; product development; Technology and Engineering;

  Abstract : Problemställning: Ändringar i EU:s lagstiftning har på senare tid förändrat mervärdesmatsbranschen genom att skärpa kraven för påståenden till konsumenter. Samtidigt har mervärdesprodukter växer för husdjur ökat. READ MORE