Essays about: "Västbanken"

Found 3 essays containing the word Västbanken.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 2. 2. "We're none of us at peace" : Creating resistance through theatre

  University essay from Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Author : Julia Hackman; [2014]
  Keywords : Freedom Theatre; Jenin; Palestine Israel conflict; resistance; nonviolence; theatre; applied drama; identity; narrative; politics; Frihetsteatern; Jenin; Västbanken; teater; identitet; narrativ; politik;

  Abstract : This essay aims to begin to fill a potential gap in previous research when it comes to studying the political content of specific cultural practices, in this case the Freedom Theatre in Jenin. The theatre expressively refers to itself as a political theatre, calling themselves freedom fighters and places itself at the forefront of they call "cultural resistance". READ MORE

 3. 3. Accessibility to health services in the West Bank, occupied palestinian territory : a minor field study

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Lina Eklund; [2010]
  Keywords : occupied palestinian territory; network analysis; MFS; GIS; geography; physical geography; health care; accessibility; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Det Palestinska Territoriet har sedan 1967 varit ockuperat av Israel. Som följd av ett stort antal oroligheter och protester mot ockupationen har Israel infört restriktioner för rörlighet inom Västbanken och Gaza. Rörligheten är styrd med hjälp av exempelvis vägspärrar och blockerade vägar. READ MORE