Essays about: "Västerbotten"

Showing result 1 - 5 of 188 essays containing the word Västerbotten.

 1. 1. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sandra Pettersson; Petter Rönneland; [2019]
  Keywords : herbicider; ekopark; fenoxisyror; flygbesprutning; skogshistoria; lövträd;

  Abstract : I början av 1940-talet utvecklades en ny typ av effektiva ogräsdödande kemikalier, så kallade hormonderivat. Dessa hormonderivat, som är en typ av herbicider kom att användes för att bekämpa lövvegetation inom skogsbruket i Sverige. READ MORE

 2. 2. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Abstract : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. READ MORE

 3. 3. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Keywords : Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Abstract : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. READ MORE

 4. 4. Migration routes, stopover sites and home range sizes of Taiga Bean Geese (Anser fabalis fabalis) breeding in northern Sweden and central Norway tracked by GPS tags

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Jorina Boer; [2019]
  Keywords : Taiga Bean Goose; Anser fabalis fabalis; migration; GPS; stopovers; home range;

  Abstract : The Taiga Bean Goose (Anser fabalis fabalis) has shown a recent decrease in population size. For geese breeding in central Scandinavia, the delineation between different subpopu-lations is not entirely clear and more detailed knowledge regarding migratory routes is still lacking. READ MORE

 5. 5. Moving Climate Change Adaptation in the Forest Sector Forward Through Stakeholder Empowerment : A Case Study on Västerbotten County, Sweden

  University essay from Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Auvikki Ilmarar Bjerka de Boon; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Climate change and what to do about it, both in relation to mitigation and adaptation, is a strongly debated topic. One of the areas that has been brought forward as pivotal in both adaptation and mitigation is the forest sector. Yet, the scientific literature reveals that adaptation measures are to date seldomly implemented in this sector. READ MORE