Essays about: "Västra Götalandsregionen"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Västra Götalandsregionen.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Keywords : SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Abstract : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... READ MORE

 2. 2. Flytta eller stanna? : unga vuxnas flytt från landsbygdskommuner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Bergsten; [2016]
  Keywords : landsbygd; landsbygdsutveckling; Västra Götalandsregionen; avfolkning; befolkningsminskning;

  Abstract : Medan vissa kommuner och (storstads-)regioner tampas med en bostadskris som liknar den åren föregående miljonprogrammets sjösättning i Sverige, brottas andra med en avfolkning som gör att existensberättigandet som kommun kan ifrågasättas. Urbanisering och avfolkning av landsbygden är en trend över stora delar av världen, inte bara i Sverige, och troligtvis kommer den här trenden att fortsätta. READ MORE

 3. 3. Packaging Swedish Health Care

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Anna Franz; [2015]
  Keywords : Kulturanalys; utlandsutbildade läkare; Schweden; Gabe; Qualitative Methoden; Internationales Pflegepersonal; Auslandsausgebildete Ärzte; Cultural Analysis; PLUS; MACA; foreign-trained doctors; IMG; international health personnel; qualitative methods; gift; Kulturanalyse; Sweden; migration; Internationell hälso-och sjukvårdspersonal; kvalitativa metoder; gåva; Sverige.; Cultural Sciences;

  Abstract : Att paketera svensk hälso- och sjukvård. Ömsesidighet, kapital, identitet och kultur i ett introduktionsprogram för utlandsutbildade läkare Utlandsutbildade läkare ( foreign-trained doctors, FTD) har blivit en allt viktigare tillgång inom svensk hälso- och sjukvård och bidrar till att minska läkarbristen. READ MORE

 4. 4. Socialt hållbar stadsutveckling från idé till praktik : begreppsutveckling i Kvillebäcken

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Joanna Fehler; [2014]
  Keywords : social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; begreppsutveckling; globala idéer; lokal översättning; Delegationen för Hållbara Städer; Kvillebäcken; Göteborg;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöks begreppen hållbar utveckling och social hållbarhet i omvandlingen av Kvillebäcken, Göteborg, utifrån frågorna hur och varför definitionen av begreppen har förändrats under projekttiden, från idéstadie till praktik. Målet är att förstå berättelsen kring hållbarhetsbegreppet i Kvillebäcken. READ MORE

 5. 5. Swedish healthcare lean(ing) towards efficiency -A case study of Swedish public health centres

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Amie Johnson; Therese Jobson; [2013-10-07]
  Keywords : Lean; Healthcare; Health centre; Accountability; New Public Management;

  Abstract : Background: The last three decades the Swedish public sector has undergone major changes.In Sweden, several municipalities, governmental authorities and hospitals, have tried torapidly adopt the lean concept over the past five years, glancing at the private sector. READ MORE