Essays about: "Växjö Kommun"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words Växjö Kommun.

 1. 1. Solbergsparken : ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Svantesson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; Solberget; Solbergsparken; Hovsbergsparken; privat; semiprivat; halvprivat; halvoffentligt; offentligt; tydligt; tryggt; tillgänglig;

  Abstract : “For over a thousand years, Solberget has proudly guarded life in Växjö. The famous mountain carries a long and captivating history. With the stories of that time in mind, a new grand story is born. A story about life on the mountain and the people who now make the place to their home”* (Bergön, 2018, p. READ MORE

 2. 2. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Olsson; [2020]
  Keywords : stadsmiljöprogram; gestaltning; offentligt rum; riktlinjer; mål; kommun; planering;

  Abstract : Kommuner använder sig av stadsmiljöprogram för att ge riktlinjer om hur det offentliga rummet ska gestaltas. Den här uppsatsen görs i syfte att öka förståelsen för hur kommuner arbetar med gestaltning av det offentliga rummet. READ MORE

 3. 3. Kommunikation av klimatfördelar med flervåningshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Elin Kvennefeldt; [2018]
  Keywords : boendepreferenser; kommunikationskanaler; konsument; köpbeteende; träbyggnation; communication channels; consumer; housing preferences; purchasing behavior; wood construction;

  Abstract : Jordens befolkning står inför nya utmaningar; klimatförändringar som får stora konsekvenser för både människor och djur, samt en befolkningsökning. I Sverige har befolkningen ökat de senaste åren, och då också behovet av bostäder. Sveriges kommuner beräknar att det kommer påbörjas 91 000 nybyggnader av bostäder under 2018. READ MORE

 4. 4. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Keywords : miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Abstract : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. READ MORE

 5. 5. Den attraktiva stadskärnan : en jämförelse av tre svenska kommuners arbete med att uppnå en attraktiv stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ulrika Bergbrant; Elin Lindström; [2013]
  Keywords : Handlingsprogram; Strategi; Malmö; Växjö; Östersund; Stadsplanering; Kommunal planering; Samhällsplanering; Stadsmiljöer;

  Abstract : Stadskärnans attraktionskraft har blivit allt mer uppmärksammad på senare år. I ett samhälle präglat av svängande konjunkturer och ökade externa företagsetable-ringar har konkurrenssituationen för Sveriges stadskärnor blivit allt hårdare. READ MORE