Essays about: "Våld i nära relationer"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Våld i nära relationer.

 1. 1. Motiverande samtal i interventioner med manliga förövare av våld i nära relationer  Motivational interviews in interventions with male offenders of intimate partner violence

  University essay from Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Author : Anna Wetterqvist; [2019]
  Keywords : Motivational interviews; male offenders of intimate partner violence;

  Abstract : Seven professionals who worked with men sentenced for intimate partner violence in a psychosocial intervention project in Valencia were interviewed about motivational interviews. Motivational interviews can increase these clients' assumption of responsibility and motivation. READ MORE

 2. 2. Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer : en studie av explorativ karaktär kring djurhälsopersonalens roll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Marie Murén; Sofia Meyer Ghateh; [2018]
  Keywords : Våld i nära relationer; partnervåld; våld mot djur; djurhälsopersonal; yrkesroll; sambandet;

  Abstract : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ofta förekommer våld mot husdjur parallellt med den sortens våld. Denna överlappning mellan våld mot djur och våld i nära relationer har utretts, vilket har resulterat i att ett samband har synliggjorts och fastställts. READ MORE

 3. 3. Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer : en undersökning om djurskyddshandläggarnas kunskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Felicia Liljenmalm; [2017]
  Keywords : lantbruksdjur; djurskyddshandläggare; våld i nära relationer; skador; sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor;

  Abstract : Ett klart samband har sedan tidigare kunnat ses mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Om någon utsätts för våld av en närstående är risken stor att djuren i hemmet också är utsatta och vice versa. Sällskapsdjur har fått mest fokus i tidigare forskning, men lantbrukets djur kan också utsättas för våld. READ MORE

 4. 4. Intimate partner violence against immigrant women with temporary residence permit : -Interviews with professionals

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Author : Cecilia Flink; Petranka Grozdeva; [2016]
  Keywords : Intimate partner violence; immigrant women; temporary residence permit; Våld i nära relationer; invandrarkvinnor; tillfälligt uppehållstillstånd;

  Abstract : The aim of this study was to explore the situation of immigrant women with temporary residence permit who face intimate partner violence and are living in Mid-Sweden. The study had a qualitative approach and four professionals with experience in meeting this group were interviewed using semi-structured questions. READ MORE

 5. 5. Djur som våldsoffer i misshandelsrelationer – djurhälsopersonalens perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Molin; [2015]
  Keywords : djurmisshandel; sambandet; våld; anmälningsplikt; djurhälsopersonal; djurskydd; veterinär omtanke om våldsutsatta; the link; animal abuse; domestic violence; veterinary personnel;

  Abstract : Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer är väl dokumenterat. Forskning har visat att en person som misshandlar sin partner kan använda djuren i hemmet som ett medel för att skrämma, kontrollera, hämnas och utsätta sin partner för tvång. READ MORE