Essays about: "Våld i nära relationer"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words Våld i nära relationer.

 1. 1. Caring for women with experiences of intimate partner violence : Nurses’ perspectives in Hanoi, Vietnam

  University essay from Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Author : Linn Backeström; Ida Olsson; [2019]
  Keywords : Intimate partner violence; Vietnam; nurses; care; caregiving; nurse-patient relation; Våld i nära relationer; Vietnam; sjuksköterskor; vård; omvårdnad; sjuksköterska-patientrelationer;

  Abstract : Background: Intimate partner violence affects 30 percent of women globally and implies physical, sexual or psychological harm to a person, caused by their partner or ex-partner. There exists gender inequality in Vietnam that affects women negatively during their lifetime. READ MORE

 2. 2. Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer : en studie av explorativ karaktär kring djurhälsopersonalens roll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Marie Murén; Sofia Meyer Ghateh; [2018]
  Keywords : Våld i nära relationer; partnervåld; våld mot djur; djurhälsopersonal; yrkesroll; sambandet;

  Abstract : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ofta förekommer våld mot husdjur parallellt med den sortens våld. Denna överlappning mellan våld mot djur och våld i nära relationer har utretts, vilket har resulterat i att ett samband har synliggjorts och fastställts. READ MORE

 3. 3. Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer : en undersökning om djurskyddshandläggarnas kunskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Felicia Liljenmalm; [2017]
  Keywords : lantbruksdjur; djurskyddshandläggare; våld i nära relationer; skador; sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor;

  Abstract : Ett klart samband har sedan tidigare kunnat ses mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Om någon utsätts för våld av en närstående är risken stor att djuren i hemmet också är utsatta och vice versa. Sällskapsdjur har fått mest fokus i tidigare forskning, men lantbrukets djur kan också utsättas för våld. READ MORE

 4. 4. Intimate partner violence against immigrant women with temporary residence permit : -Interviews with professionals

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Author : Cecilia Flink; Petranka Grozdeva; [2016]
  Keywords : Intimate partner violence; immigrant women; temporary residence permit; Våld i nära relationer; invandrarkvinnor; tillfälligt uppehållstillstånd;

  Abstract : The aim of this study was to explore the situation of immigrant women with temporary residence permit who face intimate partner violence and are living in Mid-Sweden. The study had a qualitative approach and four professionals with experience in meeting this group were interviewed using semi-structured questions. READ MORE

 5. 5. Djur som våldsoffer i misshandelsrelationer – djurhälsopersonalens perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Molin; [2015]
  Keywords : djurmisshandel; sambandet; våld; anmälningsplikt; djurhälsopersonal; djurskydd; veterinär omtanke om våldsutsatta; the link; animal abuse; domestic violence; veterinary personnel;

  Abstract : Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer är väl dokumenterat. Forskning har visat att en person som misshandlar sin partner kan använda djuren i hemmet som ett medel för att skrämma, kontrollera, hämnas och utsätta sin partner för tvång. READ MORE