Essays about: "VAR"

Showing result 1 - 5 of 13319 essays containing the word VAR.

 1. 1. Value at Risk Estimation using GARCH Family Models: A Comparison of Different Specifications and Distributions.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Khaled Jrideh; [2023-05-26]
  Keywords : ;

  Abstract : The objective of this study is to compare the performance of different GARCH models, under various conditional distribution assumptions, to predict one-day-ahead Value-at-Risk (VaR) for three stocks: Swedbank, Handelsbanken, and SEB over the Covid-19 period. The performance is evaluated using Kupiec, Christoffersen tests and the Quadratic Loss. READ MORE

 2. 2. Implementations and evaluation of machine learning algorithms on a microcontroller unit for myoelectric prosthesis control

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Jonathan Benitez; [2023]
  Keywords : microcontroller; deep learning; artificial neural network; electromyography; myoelectric prosthesis; Technology and Engineering;

  Abstract : Using a microcontroller unit to implement different machine learning algorithms for myoelectric prosthesis control is currently feasible. Still there are hardware and timing constraints that need to be accounted for. READ MORE

 3. 3. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sandra Andersson; Frida Helander; [2023]
  Keywords : skyfall; skyfallskartering; urban dagvattenhantering; grönblå infrastruktur; översvämning; SCALGO Live;

  Abstract : På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. READ MORE

 4. 4. "We are a team": Creating a Healthy Coach-Youth Golfer Relationship

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Jesper Littorin; [2023]
  Keywords : Coach-athlete relationship; mental health; well-being; youth athlete; golf; Tränare-spelare relation; mental hälsa; välmående; ungdomsidrottare; golf;

  Abstract : The research objectives were (1) to explore how coaches and youth golfers perceive a healthy coach-athlete relationship and (2) what they do to facilitate such a relationship. A qualitative small-q study was done by interviewing five experienced coaches and five competitive youth-golfers using two semi-structured interview guides in order to get both coaches’ and athletes’ perspectives. READ MORE

 5. 5. Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan : pilotstudie under svenska förhållanden

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Fanny Hansson; [2023]
  Keywords : Terrängträning; Fysiologiskt ansträngning; Hjärtfrekvens; Laktat;

  Abstract : I tävlingsgrenen fälttävlan är terrängdelen det som bedöms som mest fysiologiskt ansträngande för hästarna. Syftet med denna undersökning är att ta reda på det fysiologiska svaret under en träning på terrängmomentet i fälttävlan. READ MORE