Essays about: "Vaccine administration."

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Vaccine administration..

 1. 1. Immunization supply chain of India

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Mahesh Praveen Kashyap; [2021]
  Keywords : Immunization supply chain; COVID-19 vaccination; Routine immunization; Vaccine distribution in developing countries; Health care workers for COVID-19 vaccination; Vaccine administration.; Technology and Engineering;

  Abstract : Background The COVID 19 pandemic has subjected a lot of countries to economic and social turmoil. This has contributed to socio economic as well as psychological challenges undermining the economies of many countries. Immunization is the key in this crucial phase of pandemic that can save a lot of precious lives. READ MORE

 2. 2. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 3. 3. Valpsjukevirus – ytterligare ett hot mot den biologiska mångfalden?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cecilia Norstedt; [2019]
  Keywords : Valpsjukevirus; valpsjuka; viltmedicin; bevarandebiologi; biologisk mångfald;

  Abstract : De senaste 40 åren har man sett en drastisk minskning av den biologiska mångfalden och man beräknar att vilda djurpopulationer har minskat med 60 % sedan 1970. De största hoten mot den biologiska mångfalden anses vara förlust av habitat och överexploatering, men infektiösa sjukdomar finns listade bland de fem största hoten. READ MORE

 4. 4. Rhodococcus equi : profylaktiska åtgärder för att minska prevalensen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jonna Martinsson; [2019]
  Keywords : Rhodococcus equi; förebyggande åtgärder; hyperimmuniserad plasma;

  Abstract : Infektioner orsakade av Rhodococcus equi kan ge upphov till allvarliga pneumonier hos föl under dess första halvår i livet. Bakterien är en saprofyt som kan använda sig av dött material i jorden för att överleva. READ MORE

 5. 5. Varför grundvaccinera hundar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Hedenskog; [2018]
  Keywords : vaccin; hund; valpsjuka; hundens parvovirus; infektiös hepatit;

  Abstract : Vaccin efterliknar naturliga patogener och bidrar till bildande av immunologiskt skydd. Det ideala vaccinet skyddar mot replikation, spridning och sjukdom. I Sverige ingår canine distemper virus, hundens parvovirus och canine adenovirus i basvaccination. Smittspridning av virusen sker via oralt eller aerosolt intag av kontaminerade kroppsvätskor. READ MORE