Essays about: "Vallfoder"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the word Vallfoder.

 1. 1. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erika Ohlsson; [2022]
  Keywords : köttkvalitet; fettsyrasammansättning; slaktgris; ensilage; vallfoder; proteinfodermedel;

  Abstract : Ensilage är en potentiell proteinkälla till gris då vallens aminosyraprofil passar grisens behov bra. I Sverige är förutsättningarna för vallodling goda och vallen har positiv inverkan på odlingsmarken. Vallen kan även skapa ett mervärde då den har positiva effekter på grisens välfärd samt är lokalt odlad. READ MORE

 2. 2. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Hamberg; [2021]
  Keywords : additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. READ MORE

 3. 3. Tarmmikrobiotan hos häst på vallfoderbaserade foderstater

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Jonsson; [2021]
  Keywords : bakterier; ensilage; foder; grovtarm; ; hösilage; kolon; träck;

  Abstract : Hästen är en grovtarmsjäsare anpassad för fiberrika foderstater. Ett stort antal mikrober deltar i nedbrytning av foder och främst i hästens grovtarm. I dagsläget finns det stora kunskapsluckor om tarmmikrobiotans funktion hos häst, vilket har resulterat i ett ökat forskningsintresse. READ MORE

 4. 4. Detektion och aktion vid mögelförekomst i vallfoder till hästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elvira Bergkvist; [2021]
  Keywords : ekvin astma; grovfoder; hygienisk kvalitet; hösilage; mykotoxiner; svamp;

  Abstract : Mögel kan vara ett vanligt fynd i vallfoder. Detta kan innebära en hälsorisk för hästar då vissa mögelarter kan bilda mykotoxiner. Även mögelarter utan känd förmåga att bilda mykotoxiner kan innebära en hälsorisk för hästarna då de kan bilda sporer som kan inhaleras av hästarna vilket kan leda till ekvin astma. READ MORE

 5. 5. Kan behandling med SGLT2-hämmare minska det postprandiella insulinsvaret hos hästar med EMS vid utfodring med vallfoder?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Tegler; [2020]
  Keywords : ekvint metabolt syndrom; fodertoleranstest; häst; insulindysreglering;

  Abstract : Övervikt och fetma är ett ökande välfärdsproblem hos hästar såväl som hos människor. Hos människor är övervikt start förknippat med diabetes typ 2, och motsvarande koppling kan hos hästar göras mellan övervikt och ekvint metabolt syndrom (EMS). READ MORE