Essays about: "Vallfoder"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word Vallfoder.

 1. 1. En hållbart intensifierad slåttervall med vitklöver : en litteratursammanställning

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Johanna Forss; [2023]
  Keywords : etablering; kväve; skördesystem; Trifolium repens; vall; vitklöver;

  Abstract : Fördelarna med att inkludera vall i växtföljden är många, till exempel kolinlagring, markförbättrande egenskaper och ogräsbekämpning. Intresset för odling av vall ökar när det finns fler avsättningsmöjligheter och ses som ett medel för att uppnå en hållbar intensifiering av odlingssystemet. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar vallfodrets sockerinnehåll insulinresponsen hos EMS-hästar behandlade med en SGLT2-hämmare?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karolina Pålsson; [2023]
  Keywords : antidiabetikum; ekvint metabolt syndrom; häst; insulindysreglering; lättlösliga kolhydrater;

  Abstract : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sjukdomskomplex som kan skapa stora hälsoproblem för drabbade hästar. Tre huvudsakliga komponenter ingår i EMS: insulindysreglering (ID), fetma (generell eller regional) samt insulinorsakad fång/ökad risk för insulinorsakad fång. READ MORE

 3. 3. Vallfoderensilage inverkan på sensorisk och teknologisk kvalité hos griskött

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Malin Hägg; [2023]
  Keywords : fettsyra; Warner-Bratzler shear force; M. longissimus dorsi;

  Abstract : Vallfoder används i dagsläget i ekologisk grisproduktion för att stimulera naturliga behov såsom t.ex. söka efter föda, vilket bidrar till högre välfärd med färre foderrelaterade störningar och stereotypa beteenden hos grisen. READ MORE

 4. 4. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erika Ohlsson; [2022]
  Keywords : köttkvalitet; fettsyrasammansättning; slaktgris; ensilage; vallfoder; proteinfodermedel;

  Abstract : Ensilage är en potentiell proteinkälla till gris då vallens aminosyraprofil passar grisens behov bra. I Sverige är förutsättningarna för vallodling goda och vallen har positiv inverkan på odlingsmarken. Vallen kan även skapa ett mervärde då den har positiva effekter på grisens välfärd samt är lokalt odlad. READ MORE

 5. 5. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Hamberg; [2021]
  Keywords : additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. READ MORE